Krzysztof Walczak :: Panele dyskusyjne i wykłady zaproszone

Więcej informacji:

Krzysztof Walczakprof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Kierownik Katedry oraz Laboratorium VR/AR

email: walczak[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 27 12
pokój: 1.7 CEUE


Panele dyskusyjne

  • Interactive 3D Visualization – Technologies and Applications, Web3D 2009 Symposium
   the 14th International Conference on 3D Web Technology, Fraunhofer Institute for Computer Graphics, Darmstadt (Germany), June 16-17, 2009
  • Web3D/VRML 2001 Workshop on New Nodes for VRML200x, February 19, 2001, Paderborn, Germany

Wykłady zaproszone

  • "The Challenge of Designing Interactive 3D Content" keynote speech at the 33rd European Conference on Cognitive Ergonomics 1 – 3 July 2015; Warsaw, Poland
  • „Simplifying creation of VR/AR applications for domain experts” - keynote lecture podczas konferencji The 1st International Conference on Augmented and Virtual Reality AVR 2014, Lecce (Włochy), 17 - 20 września 2014
  • "Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D" - seminarium dla pracowników i doktorantów Zakładu Inżynierii Fotonicznej i Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, kwiecień 2014.
  • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w muzeach, Konferencja Narodowego Programu Foresight "e-Biznes", Poznań, 12 maja 2008
  • Virtual Reality Applications in the Cultural Heritage Sector, 7th MIMOS Technical-Scientific Conference, Rome, Italy, November 2007
  • Dynamic Virtual Reality Applications, INTUITION Network of Excellence, General Assembly, Athens, Greece, October 2nd, 2006 - keynote speech
  • Augmented Representation of Cultural Objects, ARCH - IT Symposium, EVA 2003 London, UCL, London, UK, July 23, 2003
  • Managing cultural object database, Workshop ARCO - Augmented Representation of Cultural Objects, EVA 2003 Florence, Electronic Imaging & the Visual Arts, Florence, March 24 - 28, 2003
  • Dynamic Creation of Interactive Rich Media Contents, Session on Broadcasting and Broadband Networks, Information Society Technologies for Broadband Europe Conference, October 9-11, 2002, Bucharest, Romania