Krzysztof Walczak :: Działalność ekspercka

Więcej informacji:

Krzysztof Walczakprof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Kierownik Katedry oraz Laboratorium VR/AR

email: walczak[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 27 12
pokój: 1.7 CEUEDziałalność ekspercka

   • od 2019 - Członek Zespołu MNiSW ds.infrastruktury badawczej
   • od 2015 - Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki
   • od 2011 - Członek Zespołu zadaniowego MNiSW ds. oceny merytorycznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Działania 2.3 PO IG
   • od 2011 - Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW ds. infrastruktury informatycznej nauki
   • 2011 - Niezależny ekspert, 7PR Komisji Europejskiej, Wezwanie 7: Networked Media and Search Systems
   • od 2010 - Niezależny ekspert KE ds. monitorowania projektów 7PR Komisji Europejskiej
   • 2010 - Niezależny ekspert, 7PR Komisji Europejskiej, Wezwanie 6: Digital Libraries and Digital Preservation
   • 2009 - 2010 - Członek Zespołu zadaniowego MNiSW do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.3 PO IG
   • 2009 - Niezależny ekspert, 7PR Komisji Europejskiej, Wezwanie 4: Networked Media and 3D Internet
   • 2007 - Niezależny ekspert MNiSW do oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia "Inicjatywa technologiczna"
   • 2007 - Niezależny ekspert, 7PR Komisji Europejskiej, Wezwanie 1: Networked Media
   • 2003 - Niezależny ekspert, 6PR Komisji Europejskiej, Wezwanie 1: Networked Audiovisual Systems and Home Platforms