Krzysztof Walczak :: Nagrody


Więcej informacji:

Krzysztof Walczakprof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Kierownik Katedry oraz Laboratorium VR/AR

email: walczak[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 27 12
pokój: 1.7 CEUE


Nagrody

   • Nagroda za najlepiej działające innowacyjne rozwiązania opracowywane we współpracy nauki i przemysłu, przyznana Laboratorium VR UEP przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości podczas wystawy „Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa”, Poznań, 5 października 2019.
   • Nagroda Zespołowa JM Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Inference-based creation of synthetic 3D content with ontologies”, Multimedia Tools and Applications, maj 2019
   • Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Ontology-Based Representation and Modelling of Synthetic 3D Content: A State-of-the-Art Review”, w:  Computer Graphics Forum, październik 2018.
   • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla dydaktyki i wychowania, maj 2018
   • Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Graphical Models – za artykuł „ Customization of 3D Content with semantic metascenes”, październik 2017
   • Best Paper Award za artykuł pt. „Semantic Exploration of Distributed AR Services” (Walczak, K., R. Wojciechowski, A. Wójtowicz), przedstawiony przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka na konferencji The 4th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics Salento AVR 2017, która odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2017 w Ugento we Włoszech
   • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 – za wzorową koordynację realizacji projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP”, październik 2016
   • Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych; październik 2015
   • Best Paper Award za artykuł pt. „Semantic Query-based Generation of Cu-stomized 3D Scenes” (Walczak, K., J. Flotyński), przedstawiony na międzynarodowej konferencji The 20th ACM SIGGRAPH International Conference on 3D Web Technology (Heraklion, Grecja, 18 – 21 czerwca 2015).
   • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne: za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w ramach II zespołu ds. Strategii UEP; październik 2013
   • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012 - za monografię pt."Interactive 3D Multimedia Content. Models for Creation, Management, Search and Presentation" (Cellary, W., K. Walczak - eds.), październik 2012
   • Nagroda The Second Best Full Paper Award za referat pt. "VR-BML: Behaviour Modelling Language for Configurable VR Applications" wygłoszony na konferencji The 14th International Conference on Virtual Systems and MultiMedia VSMM’08, która odbyła się w Limassol (Cypr) w dniach od 20 do 25 października 2008
   • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za działalność naukową w roku 2006 o znaczeniu międzynarodowym, w tym za publikacje w języku angielskim w wydawnictwach z Listy Filadelfijskiej ISI Master Journal List
   • Przyznanie Dyplomu Katedrze Technologii Informacyjnych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, OW Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Technische Fachhochschule Wildau w dowód uznania za zdobycie II miejsca w Konkursie European Logistics Association ELA Award for Logistics Excellence 2001 system e-MAX-ML, złożony wspólnie z Philips Lighting Poland. Dyplom przyznano na Kongresie Logistycznym LOGISTICS 2002, maj 2002.
   • Przyznanie przez Regionalny Punkt Kontaktowy 5 PR i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM zespołowi Katedry Technologii Informacyjnych Dyplomu uznania za aktywny udział w 5 Programie Ramowym, listopad 2002
   • II Nagroda w międzynarodowym konkursie European Logistics Association „ELA Award for Logistics Excellence 2001” za wielojęzyczny elektroniczny system składania zamówień e-MAX-ML, złożony wspólnie z Philips Lighting Poland – Bruksela, listopad 2001. W konkursie brało udział 18 międzynarodowych zespołów.
   • Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Logistycznego w kategorii wybitnych osiągnięć dotyczących sfery naukowej w zakresie logistyki za zaprojektowanie i wykonanie Internetowego Systemu Obsługi Zamówień e-MAX. System ten został wdrożony w Philips Lighting Poland w Pile. Nagrodę wręczono podczas Polskiego Kongresu Logistycznego, który odbywał się w Warszawie w dniach od 21 do 22 czerwca 2001 r.
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za program przedmiotu Ekonomia Internetowa i zdobycie I miejsca w konkursie Prezydenta RP, wrzesień 2001
   • Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie „Ekonomia internetowa na polskich uczelniach”, pod patronatem Prezydenta RP oraz korporacji Intel. Nagrodą ufundowaną przez firmę INTEL był sprzęt komputerowy wartości 77 307 USD. Otwarcia laboratorium dokonał 18 czerwca 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
   • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, 1998