Wojciech Cellary :: Statystyki

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307 • Liczba zatrudniających uczelni – 10, w tym 4 polskie i 6 zagranicznych
 • Liczba pobytów na uniwersytetach zagranicznych jako profesor wizytujący – 2
 • Liczba przyznanych nagród – 51
 • Autor książek – 10
 • Redaktor książek – 17
 • Autor rozdziałów w książkach – 30
 • Autor artykułów w czasopismach – 68
 • Redaktor specjalnych wydań czasopism – 4
 • Autor artykułów w materiałach konferencyjnych – 94
 • Autor patentów Unii Europejskiej – 3
 • Autor felietonów o tematyce informatycznej publikowanych w Gazecie Wyborczej – 76
 • Projekty badawczo–rozwojowe – 83
 • Granty dla doktorantów – 7
 • Recenzowanie projektów i wniosków projektowych – 365
 • Udzielone licencje na oprogramowanie – 10
 • Organizacja konferencji w charakterze przewodniczącego głównego, programowego lub ścieżki – 61
 • Członkostwo w komitetach programowych konferencji – 407
 • Wykłady wiodące (ang. keynote speech) – 15
 • Wykłady zaproszone – 200
 • Dyskusje panelowe – 125
 • Tutoriale – 8
 • Zaproszone seminaria na uczelniach zagranicznych – 26
 • Członkostwo w komitetach i komisjach – 74
 • Członkostwo w komitetach redakcyjnych – 24
 • Promotorstwo prac doktorskich – 18
 • Ocena wniosków o awanse naukowe – 87, w tym 25 dla 15 uczelni zagranicznych
 • Liczba opracowanych i prowadzonych wykładów – 21
 • Liczba prac magisterskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – 172