Wojciech Cellary :: Panele dyskusyjne

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307Więcej informacji: Informacje ogólne, Statystyki, Nagrody i wyróżnienia, Publikacje, Wykłady wiodące, Wykłady zaproszone, Organizacja konferencji, Komitety programowe konferencji, Panele dyskusyjne, Tutoriale, Seminaria na zagranicznych uniwersytetach, Promotorstwo rozpraw doktorskich, Rady i komisje, Komitety redakcyjne, Felietony  

Panele dyskusyjne

Łącznie 125

   • Europejski Kongres Finansowy, Sopot, 6-8 czerwca, 2022; Panel: „Dysproporcje w kompetencjach społeczeństwa w dobie digitalizacji finansów”
   • Konferencja: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej, Warszawa, 18 listopada 2021; Panel: “Cyfryzacja a (nie)zrównoważenie przedsiębiorstwa – dokąd zmierzamy?
   • 6th Open Eyes Economy Summit, Kraków, 16–17 listopada 2021; Panel: “Krajobraz po bitwie”
   • Konferencja “CommonSign – Electronic Signature Interoperability Summit”, Warszawa, 4 listopada 2021; Panel: “Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – dokonania i wyzwania”
   • Seminarium „Forum Myśli Strategicznej” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 30 września 2021; Panel: “Funkcjonowanie instytucji państwa w warunkach rewolucji cyfrowej”
   • Konferencja: EURO-TRANS 2021, Warszawa, 20–21 września 2021; Panel: „Social and Environmental Impact of Blockchain and Distributed Ledger Technologies in International Logistics Networks”
   • Konferencja: Pozitive Technologies 2020, Urząd Miasta Poznania, Poznań, 19 listopada 2020, Debata: “Kierunki rozwoju poznańskiego rynku IT”
   • 5th Open Eyes Economy Summit, Kraków, 17–18 listopada 2020; Panel: “Czy dysponujemy pełnym instrumentarium uwspólniania?”
   • 29th EAN Annual Conference of the European Access Network (EAN) “Challenges and opportunities by the pandemic”, Poznań, 27–29 października 2020; Moderator panelu: “Distant teaching and learning – from elementary school through HEI to retirement”
   • XV Kongres Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, 21 października 2020; Moderator panelu: „Polskie drogi do przemysłu 4.0”
   • XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Toruń, 22–25 września 2020; Moderator panelu: “Obowiązkowa matura z informatyki drogą do polskiego społeczeństwa cyfrowego”
   • Kongres “Zarządzanie Administracją Samorządową, Warszawa, 23–25 czerwca 2020; Panel: “Ramy prawne i organizacyjne funkcjonowania chmury publicznej dla administracji samorządowej”
   • XIX Debata Akademicka: “Misja Apollo pół wieku później. Jak zmieniła świat?”, Poznań, 9 marca 2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
   • 4th Open Eyes Economy Summit, Kraków, 19–20 listopada 2019; Panel: “Dane i zarządzanie sztuczną inteligencją a firma zorientowana na kompetencje”
   • Debata: “Technology Transforming the Business – Opportunities for in a Digital World, Franklin Templeton Investments, Poznań, 28 sierpnia 2019
   • International Conference on Cyber-Security ICCS 2019, New York (USA), 22–25 lipca 2019; Panel: “Blockchain and Security”
   • Debata: “Nowe pokolenie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 16 maja 2019
   • Pierwszy Wielkopolski Kongres Gospodarczy, Poznań, 17 września 2018; Moderator panelu: “Rozwój gospodarczy Wielkopolski – wyzwania”
   • Forum Strategii Bankowych, Związek Banków Polskich, Warszawa, 12 czerwca 2018; Moderator panelu: “Strategie i modele biznesowe banków w wielogeneracyjnym środowisku klientowskim społeczeństwa 4.0”
   • X Debata Akademicka: “Kłamstwo i prawda a współczesne media”, Poznań, 11 czerwca 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
   • XIII Kongres Gospodarki Elektronicznej, Związek Banków Polskich, Warszawa, 7 czerwca 2018; Panel: „Czwarta rewolucja przemysłowa w służbie gospodarki elektronicznej”
   • Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2018, 23–25 maja 2018, Poznań, Debata: „Jak cyberzagrożenia mogą spowolnić proces cyfryzacji łańcuchów dostaw?”
   • International Conference on Cyber-Security ICCS 2018, New York (USA), 8–11 stycznia, 2018; Panel: “Cyber-Security: An International Problem in Need of International Solutions”
   • Konferencja „Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki”, Poznań, 29 listopada, 2017; Panel: „Nowe technologie a odpowiedzialne badania naukowe”
   • Konferencja: „Igrzyska Wolności. Rewolucja – cyfrowa rzeczywistość”, Łódź, 19–21 października 2017; Panel: „Perspektywy rozwoju wolnego handlu”
   • Konferencja „Pokazać – Przekazać 2017: Sieci edukacji”, Warszawa, 25–26 sierpnia 2017; Panel: „Sieci edukacji”
   • XII Kongres Gospodarki Elektronicznej, Związek Banków Polskich, Warszawa, 8 czerwca 2017; Moderator panelu: „Gospodarka elektroniczna przyszłości”
   • Konferencja „e-Administracja dla Biznesu”, Warszawa, 24 maja 2017; Moderator panelu: „Chmura, gigadane i prywatność w dobie e-faktur”
   • Międzynarodowa Konferencja IBM Watson „Warsaw Summit 2017”, Warszawa, 15 maja 2017; Panel: „Cyfrowa transformacja”
   • The 17th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2016, Shanghai (China), 7–10 listopada 2016, ; Panel: „Web and Big Data for Innovation and Sustainable Development: the Good, the Bad, and the Future”
   • XI Kongres Gospodarki Elektronicznej, Związek Banków Polskich, Warszawa, 28 czerwca 2016; Moderator panelu: „Biznes i administracja w gospodarce elektronicznej”
   • VIII European Economic Congress, Katowice, 19–20 maja 2016; Panel: „Digital economy in European Union”
   • Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS & EUROLOG 2016, Poznań, 18–20 maja 2016; Moderator panelu: „Nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw”
   • The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2016 “Transparent and Accountable Governance for 2030 Sustainable Development Agenda”, Montevideo (Uruguay), 1–3 marca 2016; Panel: „Big Data era: better living and less freedom?”
   • V Międzynarodowa konferencja „Enigma – zwiastun cywilizacji cyfrowej”, Fundacja Współpracy Polsko–Niemieckiej (Stiftung für Deutsch–Polnische Zusammenarbeit), patronat Rzecznika Praw Obywatelskich; Warszawa, 10 listopada 2015; Moderator panelu: „Kryptologia wobec wyzwań w obszarze ochrony prywatności”
   • Konferencja pt. „Innowacje – wymiana wiedzy”, Inauguracja Programu Global Compact „Innowacje – Biznes i Nauka 2015–2020”, Wrocław, 3 września 2015; Panel: „Innowacje – wymiana wiedzy”
   • International Conference on Mobile & Internet Banking Security – IBS 2015, Giżycko 26–28 sierpnia 2015; Moderator panelu: „Największe wyzwania stojące przed bezpieczeństwem bankowości mobilnej i internetowej 2015–2016”
   • Festiwal TRANSATLANTYK – Legalna Kultura, Poznań, 7–14 sierpnia 2015; Panel: „Kultura w Internecie – zrób to legalnie. Szanse i zagrożenie w cyfrowym świecie”
   • Posiedzenie wyjazdowe Związku Banków Polskich, Poznań, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP, 29 maja 2015; Moderator panelu: „Możliwe formy współpracy UEP z sektorem bankowym”
   • Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku”, obchody 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 22 maja 2015; Panel: „Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni (a) uniwersytety?”
   • VII Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 20–22 kwietnia 2015; Moderator panelu: „Europejska Agenda Cyfrowa”
   • Konferencja „e-Administracja dla Biznesu 2015 – e-usługi dla Biznesu”, Warszawa, 14–15 kwietnia 2015; Moderator panelu: „e-Usługi przyjazne dla biznesu – konfrontacja wizji rozwoju e-usług pomiędzy biznesem a instytucjami publicznymi”
   • VII DNI UEP „Programujmy przyszłość – naszą”, otwarcie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych CEUE, Poznań, 25 lutego 2015; Moderator panelu: „Gospodarcze perspektywy e-usług w Polsce”
   • Konferencja inauguracyjna projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” w ramach programu operacyjnego POIG 2.3, Poznań, 17 grudnia 2014; Moderator panelu: „Koncepcja sieci pracowni naukowych w UEP”
   • Dzień Narodów Zjednoczonych, Warszawa, 24 października 2014; Panel; „Global Compact Yearbook 2014”
   • XV Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa, 16 października 2014; Panel: „Zmiana technologiczna i zmiana społeczna, gospodarcza, rynkowa”
   • XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014 „Telekomunikacja sercem gospodarki cyfrowej”, Poznań, 3–5 września 2014; Panel: „Perspektywy prowadzenia prac badawczych w zakresie ICT w ramach przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych”
   • XVIII Konferencja „Miasta w Internecie – Metamorfozy cyberprzestrzeni publicznej. Administracja. Edukacja. Zdrowie”, Gdańsk, 11–13 czerwca 2014; Panel: „Kluczowe projekty i inicjatywy cyfrowe dla rozwoju Polski – wizja i rzeczywistość”
   • Kongres Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja”, Kraków, 20–23 marca 2014; Panel: „Uniwersytet w kontekście nowych mediów i technologii”
   • Konferencja „Informatyka dla wszystkich – myślenie algorytmiczne, rozwiązywanie problemów i programowanie dla wszystkich”, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 16 maja 2014; zdalny udział w podsumowującym panelu dyskusyjnym
   • VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Warszawa, 16 maja 2014; Panel: „Bezpieczeństwo i ochrona chmury obliczeniowej”
   • VI Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 7–9 maja 2014; Panel: „Cyfryzacja w gospodarce i administracji”
   • The 7th European Ministerial eGovernment Conference „Where We are, Where We are Going”, Vilnius (Lithuania), 14–15 października, 2013; Panel: „Jak rozwijać usługi transgraniczne?
   • Krajowa Konferencja „e-Administracja dla biznesu”, Poznań, 6–8 listopada 2013; Panel: „Czy biznes w Polsce potrzebuje e-administracji?”
   • The 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance „Beyond 2015 – Smart Governance, Smart Development” ICEGOV 2013, Seul (Korea Płd.), 22–25 października 2013; Moderator panelu: „Is a common set of e-Government principles applicable to all countries and contexts possible?”
   • XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013,  „Czas na inteligentne miasta”, Gdańsk, 4–6 września 2013; Panel: „Jak tworzyć inteligentne miasta w Polsce?”
   •  XVII Konferencja „Miasta w Internecie”, Gdańsk, 19–21 czerwca 2013, udział w trzech panelach: (1) „Przystanek 2013: W poszukiwaniu cyfrowego optimum”, (2) „Cyfrowy fetysz czy katalizator. Jak zmieniać Polskę? – Wskazówki dla decydentów w perspektywie roku 2020” i (3) „Jak wprowadzić polską szkołę w cyfrowy świat? W poszukiwaniu optymalnego modelu”
   • VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, 18 czerwca 2013; Panel: „Co Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki zrobiły dla Gospodarki Elektronicznej?”
   • V Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 13–15 maja 2013; Panel: „Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne”
   • The 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2012 – Open Innovation for Global Change, Albany (USA), 22–25 października 2012; Panel: “City Center: Smart Innovation for Sustainable Urban Growth and Development”
   • VII Kongres Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, 16 października 2012; Panel: „Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji”
   • XVIII Forum Teleinformatyki, Miedzeszyn/Warszawa, 27–28 września, 2012; Panel: “Zintegrowana cyfryzacja otwarta administracja” 
   • Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 11 maja 2012; Panel: „Prawo własności w dobie Internetu. Pojedynek PRO – CONTRA” 
   • Seminarium „Poznań in Progress – wsparcie nauki, biznesu i inwestycji fundamentem lepszej przyszłości stolicy Wielkopolski”, Poznań, 26 kwietnia 2012; Panel: „W złotym trójkącie: Uczelnie – Władze – Biznes – dotychczasowe relacje i co może z nich jeszcze dobrego wyniknąć”
   • International Conference on Cyber-Security – a Global Solution to Emerging Cyber-Threats, ICCS 2012, Nowy Jork (USA), 9–12 stycznia 2012; Panel: „Security and Privacy in Cloud Computing”
   • The 6th European Ministerial e-Government Conference and Exhibition eGOV2011PL – “Borderless eGovernment Services for Europeans”,  Poznań, 17–18 listopada, 2011; Moderator panelu: “Borderless eGovernment Services for Europeans”
   • Forum Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa, 19 października 2011; Moderator panelu: „Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego a gospodarka elektroniczna oparta na wiedzy”
   • The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2011, Tallin (Estonia), 2–29 września, 2011; Panel: “Future Electronic Governance”
   • IV Kongres Gospodarki Elektronicznej, Związek Banków Polskich, Warszawa, 31 maja 2018; Moderator panelu: „Cyfrowe wykluczenie obywateli – klientów”
   • European Strategy Center demosEUROPA i Ambasada Belgii; Debata: „Rząd musi być innowacyjny”, Warszawa, 9 maja 2011
   • Konferencja „Cyfrowa Wielkopolska – szansa na sukces”, Poznań, 24 lutego 2011; Panel: Wyzwania i szansom cyfryzacji Wielkopolski”
   • Forum Szerokopasmowe, Warszawa, 23–24 listopada 2010; Panel: “Polska infrastruktura szerokopasmowa”
   • Konferencja “Opolskie2010: wyzwania i szanse e-rozwoju”, Opole, 17 lutego, 2010; Panel: “e-Priorytety Opolskiego na lata 2010–2015”
   • Konferencja Multimedialne Muzea MMM 2009, Szreniawa/Poznań, 24 kwietnia 2009; Panel: „Wirtualne ekspozycje przyszłością muzeów”
   • V Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, Poznań (Polska), 21–23 kwietnia 2009; Panel: „Nowe inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości w Poznaniu”
   • Konferencja „Społeczeństwo oparte na wiedzy – szansa dla Polski”, Warszawa, 9 stycznia 2009; Panel: „Rola administracji publicznej”
   • Seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrekcję Generalną Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej, „Społeczeństwo informacyjne – 4 lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – strategia dla Polski”, Warszawa (Polska), 24 lipca 2008; Panel: „Strategia dla Polski”
   • Seminarium zorganizowane przez Bank BZWBK, Poznań, 2 lipca 2008; Panel: „Bankowość bezpośrednia”
   • Konferencja „Forum Innowacji Microsoft 2008 – Rola innowacji w życiu społecznym i gospodarczym Polski”, Warszawa, 10 marca 2008; Panel: „Jak pobudzić innowacje w Polsce?”
   • Międzynarodowe warsztaty eksperckie: „Gospodarczy i społeczny wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych”, Bruksela (Belgia), luty 2008
   • VIII Kongres Ekonomistów Polskich „Polska w  gospodarce   światowej – szanse i  zagrożenia rozwoju”, Warszawa, 29–30 listopada 2007; Panel: „Nauki  ekonomiczne  wobec  wyzwań współczesności”
   • Konferencja „Uniwersytet Wirtualny”, Warszawa, 20–23 czerwca 2007; Panel: „e-Wychowanie w systemach edukacji zdalnej”
   • Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, debata Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Centrum Komunikacji Medialnej pt. „Co dalej ze społeczeństwem informacyjnym w Polsce – stanowiska polityki, nauki, kultury i biznesu”, Warszawa, 9 maja 2007
   • Debata na konferencji z cyklu Wykłady Telekomunikacji Polskiej i Harvard Business Review Polska pt. „Co naprawdę działa, czyli podstawy biznesowego sukcesu. Od nowych technologii do innowacji budującej trwałą przewagę firmy”, Poznań, 1 lutego 2007
   • Debata na III Konferencji Naukowej „Wiedza i innowacje”, Kraków, styczeń 2007
   • Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Finansów: „Administracja skarbowa – nowoczesna, efektywna, przyjazna”, Warszawa, 12–13 grudnia 2006, Panel: „Nowoczesna administracja skarbowa”
   • XVI Forum Ekonomiczne, Krynica, 6 września 2006; Panel Związku Banków Polskich: „Instytucje finansowe w budowie nowoczesnej gospodarki”
   • Konferencja „Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 3 lipca 2006; Moderator panelu
   • Debata na Ogólnopolskiej Konferencji „Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki”, Warszawa, lipiec 2006
   • Debata na konferencji „Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych”, Poznań, maj 2006
   • Debata na IDC Central Europe Conference on Information Technology Solutions for Public Administration towards e-Europe, Warszawa, 22 lutego, 2006
   • Debata na Forum Ekspertów Teleinfo, Warszawa (Polska), luty 2006
   • Debata na e-Thematic Seminar: Realize Value by e-Fulfilment, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 21 lutego, 2006
   • The 6th International Symposium on Applications and the Internet SAINT 2006, Phoenix, Arizona (USA), 23–27 stycznia, 2006; Panel: „Future of Internet Applications”
   • The Ministerial Conference – Towards a Knowledge Society: the Nordic Experience, Goeteborg (Sweden), 14–15 listopada 2005; Moderator panelu: „eGovernment for Efficient Public Services”
   • Debata na XV Forum Ekonomicznym, Krynica, wrzesień 2005
   • Debata na konferencji „SAP dla Europy: Liberalizacja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej: szansa czy konieczność”, Warszawa, czerwiec 2005
   • The 25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems ICDCS'2005, Columbus (Ohio, USA), 7–9 czerwca 2005; Panel: “Distributed Computer Systems – Past 25 Years, Next 25 Years”
   • Debata na konferencji “Kultura w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata 2007–2020”, Piła (Polska), maj 2005
   • Debata na konferencji „Rozwój Wielkopolski w świetle założeń wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013”, Poznań, marzec 2005
   • The Symposium on the Applications and the Internet SAINT'2005, Trento (Italy), 31 stycznia – 4 lutego 2005, Panel: „Future of Internet Applications”
   • Debata na konferencji „Fundacji Dyskusje o Nauce – Przestrzenie Nauki”, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wąsowo k/Poznania, 15–16 października 2004
   • VI. Forum przyszłości Fundacji Konrada Adenauera, polska://niemcy@2015, Warszawa, 23–24 kwietnia 2004; Moderator panelu: „gospodarka@2015”
   • Konferencja: Spotkania logistyczne 2004 (FM Logistics and SAP Polska), Jachranka k/Warszawy, kwiecień 2004, Panel: „IT: liczy się, czy się nie liczy?”
   • Debata na Kongresie Edukacyjnym, Warszawa, marzec 2004
   • Telcordia's Workshop on Business and Regulatory Drivers for Investment in the Global Telecoms Industry, Williamsburg, Virginia (USA), 18–19 listopada 2003, Panel: Telecom Business Considerations
   • XIII Forum Ekonomiczne „Rozszerzenie Unii Europejskiej – pierwszy czy ostatni etap integracji”, Krynica, 4–6 września 2003, Panel: „e-Państwo – mrzonka czy konieczność. Jak sprostać europejskim wyzwaniom?”
   • III Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 2–4 czerwca 2003, Panel: „Zawód informatyk”
   • Debata na: XVII Wystawie Krajowej COMPUTER EXPO 2003, Warszawa, styczeń 2003
   • Debata na II Kongresie e-Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2002
   • Debata na konferencji z okazji „Światowego Dnia Telekomunikacji”, Warszawa, maj 2002
   • Konferencja „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, Muszyna k/Krakowa, 11–13 maja 2001; Moderator panelu: „Telekomunikacja – Rozwój, Regulacja, Rynek”
   • Debata na konferencji „e-Business.pl” Poznań, 24–26 listopada 2000, Panel: „Modele biznesowe w internecie”
   • Debata na konferencji „Gospodarka przyszłości a media”, Nowy Sącz, listopad 1999
   • The International Workshop on Information Technologies for Electronic Commerce ITeC'1999, Florence (Italy), 2 września, 1999, Panel: „Integration of Technologies for Electronic Commerce”
   • Debata na konferencji: The International Conference on European Multimedia, Microprocessor Systems and Electronic Commerce EMMSEC'1997, Florence (Italy), listopad 1997
   • Debata na konferencji: The European Conference on Information Technology, ECIT'1996, Bruksela (Belgia), listopad 1996
   • Debata na konferencji: The 8th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering SEKE'1996, Lake Tahoe, Nevada (USA), czerwiec 1996
   • Debata na konferencji: The 3rd International Conference LOGISTICS'1996, Warszawa, maj 1996
   • Debata na konferencji: The 7th ACM Conference on Hypertext HYPERTEXT'1996, Washington D.C. (USA), marzec 1996
   • Debata na konferencji: The 14th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems, Bad Neuenahr (Niemcy), wrzesień 1995
   • Debata na: seminarium “Insertion, Interdependence and Competition of the Polish Economy”, Evry (Francja), marzec 1994
   • Debata na konferencji: „Informatyka dla nauki”, Kraków, grudzień 1993
   • Debata na międzynarodowej  konferencji SAFECOMP'1993, Poznań, październik 1993
   • Debata na konferencji: The International Workshop on Collaborative Research and Technological Development in Central and Eastern Europe, Warszawa, maj 1993