Wojciech Cellary :: Promowane Prace Doktorskie

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307Więcej informacji: Informacje ogólne, Statystyki, Nagrody i wyróżnienia, Publikacje, Wykłady wiodące, Wykłady zaproszone, Organizacja konferencji, Komitety programowe konferencji, Panele dyskusyjne, Tutoriale, Seminaria na zagranicznych uniwersytetach, Promotorstwo rozpraw doktorskich, Rady i komisje, Komitety redakcyjne, Felietony  

Promotorstwo rozpraw doktorskich

Łącznie 18
   • Szymon Mamrot, „Zastosowanie modelowania i symulacji procesowych na etapie stanowienia prawa gospodarczego do predykcyjnej oceny kosztów obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw”, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (z wyróżnieniem), 2018
   • Zbigniew Paszkiewicz, "Recommendation method RMV for partner and service selection in virtual organization breeding environments based on process mining techniques" (Metoda rekomendacji RMV dla doboru partnerów i usług w inkubatorach wirtualnych organizacji oparta na technikach eksploracji procesów), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2014
   • Adam Wójtowicz, "Selective Semantic Modeling Method SSM for Building Secure Multiaccess Virtual Environments" (Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2010
   • Mirosław Stawniak, "Search Method of Information Resources Related by Theme, Space and Time" (Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2010
   • Aleksander Poniewierski, „Metody oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych dla potrzeb ubezpieczenia”, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009
   • Rafał Wojciechowski, Modeling Interactive Educational Scenarios in a Mixed Reality Environment (Modelowanie interaktywnych scenariuszy edukacyjnych w środowisku mieszanej rzeczywistości), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2008
   • Jacek Chmielewski, Metadata Schema of Interactions for Multimedia Objects (Schemat metadanych interakcji obiektów multimedialnych), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2008
   • Mariusz Grajek, Model cyfrowej reprezentacji papieru wartościowego i jego skutki dla rynku kapitałowego, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005
   • Wojciech Wiza, Three-dimensional Visualization of Search Results in the Internet (Trójwymiarowa wizualizacja wyników wyszukiwania danych w Internecie), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, z wyróżnieniem, 2005
   • Sergiusz Strykowski, Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznego biznesu, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004
   • Willy Picard, Multi-facet Analysis of e-Negotiations (Wieloaspektowa analiza elektronicznych negocjacji), Ecole National Supérieure des Télécommunications ENST Télécom Paris, z wyróżnieniem, 2002; nostryfikowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2003
   • Krzysztof Walczak, Database Modeling of Virtual Reality (Modelowanie wirtualnej rzeczywistości w obiektowych bazach danych), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, z wyróżnieniem, 2001
   • Jarogniew Rykowski, Zarządzanie wersjami w obiektowych bazach danych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 1995
   • Tomasz Koszlajda, Wieloporcyjne i wielowersyjne obiektowe bazy danych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 1993
   • Waldemar Wieczerzycki, Zarządzanie transakcjami w wielowersyjnych obiektowych bazach danych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, z wyróżnieniem, 1992
   • Maciej Stroiński, Metoda transduktorów pomiarowych do oceny stacji protokołów sieci komputerowych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 1989
   • Jerzy Kręglewski, Metody legalizacyjne ze zmiennym porządkiem uszeregowalności do sterowania współbieżnym wykonywaniem transakcji w systemach baz danych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 1988
   • Zbyszko Królikowski, Optymalizacja planów wykonywania transakcji w systemach rozproszonych baz danych, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 1985