Eksploracja procesów

Od roku 2011 w Katedrze Technologii Informacyjnych prowadzone są badania w dziedzinie eksploracji procesów. Badania te są kontynuacją badań prowadzonych od roku 2008 w zakresie analizy i modelowania sieci społecznych oraz w zakresie modelowania i komputerowego wsparcia współpracy pomiędzy organizacjami


Eksploracja procesów (ang. process mining) jest dziedziną wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych (cf. Manifest Eksploracji Procesów).Cel badań


Badania nad eksploracją procesów prowadzone w Katedrze Technologii Informacyjnych  mają na celu:
 • opracowanie nowych metod eksploracji procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów współpracy pomiędzy organizacjami,
 • promocja praktycznych zastosowań istniejących metod eksploracji procesów,
 • poszukiwanie nowych obszarów wykorzystania metod eksploracji procesów,
 • promowanie idei eksploracji procesów wśród praktyków biznesowych i społeczności akademickiej,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu eksploracji procesów,
 • udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych i biznesowych związanych z eksploracją procesów
 • włączenie zagadnień eksploracji procesów w program przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Technologii Informacyjnych w ramach specjalności Elektroniczny Biznes i kierunku Techniczne Zastosowania Internetu.

Realizowane prace


Obecnie w Katedrze Technologii Informacyjnych podejmowane są następujące działania związane z eksploracją procesów:

Zespół


Prace naukowe z zakresu eksploracji procesów prowadzone są przez zespół:

Osoba kontaktowa: mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz, zpasz@kti.ue.poznan.pl

Publikacje


Publikacje naukowe:
Publikacje branżowe

Inne źródła informacji

Źródła informacji na temat eksploracji procesów:

Wybrane publikacje naukowe:
 • Wil M.P. van der Aalst: Process Mining: Discovery, Conformance, Enhancement of Business Processes. Springer 2011
 • Dumas, M., Aalst, W. van der, & Hofstede, A. ter (2005): Process-Aware Information Systems: Bridging People and Software through Process Technology. Wiley & Sons.
 • Grigori, D., Casati, F., Castellanos, M., Dayal, U., Sayal, M., & Shan, M. (2004): Business Process Intelligence. Computers in Industry, 53 (3), 321–343.
 • W.M.P. van der Aalst et al.: Business Process Mining: An Industrial Application. Information Systems, vol. 32, no. 5, 2007, pp. 713-732