Wojciech Cellary :: Nagrody i wyróżnienia

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307Więcej informacji: Informacje ogólne, Statystyki, Nagrody i wyróżnienia, Publikacje, Wykłady wiodące, Wykłady zaproszone, Organizacja konferencji, Komitety programowe konferencji, Panele dyskusyjne, Tutoriale, Seminaria na zagranicznych uniwersytetach, Promotorstwo rozpraw doktorskich, Rady i komisje, Komitety redakcyjne, Felietony  

Nagrody i wyróżnienia

Łącznie 51
   • Nagroda Victoria Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kategorii "Przyjaciel studentów zagranicznych", kwiecień 2022
   • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego, luty 2021
   • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego, czerwiec 2021
   • Nagroda Victoria Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kategorii "Przyjaciel studentów zagranicznych", kwiecień 2022kwiecień 2021
   • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2019, May 2020
   • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe w roku 2018 o istotnym dla Uczelni znaczeniu, w szczególności o wymiarze międzynarodowym, w tym za: organizację międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i za granicą, wyróżniające się osiągnięcia w zakresie współpracy naukowej, organizację konkursów i debat dotyczących istotnych problemów gospodarczych i społecznych, pracę w komisjach, komitetach, radach i innych gremiach, zwłaszcza o charakterze zewnętrznym wobec uczelni oraz aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych, maj 2019
   • Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, za szczególne zasługi dla rozwoju sektora teleinformatycznego w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne, maj 2018
   • Dyplom zaliczenia do 100 osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018 roku, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce
   • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego (o numerze 001), maj 2018
   • Nagroda Victoria Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kwiecień 2018
   • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2017 – za umocnienie wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez niezwykłą aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych, październik 2018.
   • Dyplom zaliczenia do 100 osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017 roku, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce
   • Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 2016  w uznaniu zasług dla rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego w Polsce, marzec 2017
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, październik 2016
   • Medal Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości, wręczony 28 czerwca 2016 r. na XI Kongresie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  - za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za prace w ramach Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, październik 2015
   • Nagroda InfoStar 2013 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu informatyki, przyznana podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, maj 2014
   • Medal "Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", przyznany przez Kapitułę Medalu, 27 lutego 2014
   • Nagroda "Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2011" przyznana przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Związek Banków Polskich, 16 października 2012
   • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniające się osiągnięcia w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej w roku akademickim 2011/2012 - za zorganizowanie w Poznaniu Konferencji Ministerialnej The 6th European Ministerial e-Government Conference and Exhibition eGOV2011PL - „Borderless eGovernment Services for Europeans" (17-18 listopada 2011) oraz prekonferencji „Innovation for eParticipation” - Preconference to  The 6th European Ministerial e-Government Conference and Exhibition eGOV2011PL – „Borderless eGovernment Services for Europeans” (16 listopada 2011), październik 2012
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012 - za monografię pt."Interactive 3D Multimedia Content. Models for Creation, Management, Search and Presentation" (Cellary, W., K. Walczak - eds.), październik 2012
   • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne - uruchomienie międzyuczelnianego kierunku studiów Techniczne Zastosowania Internetu, prowadzone wspólnie przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP, Wydział Fizyki UAM i Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, grudzień 2011.
   • Best Paper Award za artykuł pt. "Computer Supported Collaborative Processes in Virtual Organizations" (autorzy: Paszkiewicz, Z., W. Cellary), zgłoszony na The 20th World Business Congress of the International Management Development Association IMDA 2011, Poznań, 5 - 7 lipca 2011.
   • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, październik 2009
   • Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi w działalności dydaktycznej i wychowawczej, październik 2009
   • Laureat Statuetki InfoStat 2008 za innowacyjność koncepcji i wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Statuetka InfoStat jest przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, ktora odbyła się 15 maja 2008 r. w Warszawie.
   • Nagroda im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia na polu teleinformatyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagradzanej osoby. Prof. Wojciech Cellary otrzymał nagrodę „za szczególne osiągnięcia w propagowaniu tematyki społeczeństwa informacyjnego”. Wręczenie nagrody miało miejsce 26 września 2007 r. podczas XIII Forum Teleinformatyki w Legionowie.
   • Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla prof. Wojciecha Cellarego za aktywną działalność w Radzie ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, grudzień 2004
   • Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla prof. Wojciecha Cellarego za aktywną działalność w Radzie ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, grudzień 2003
   • Złoty Krzyż Zasługi, październik 2002
   • Dyplom uznania za aktywny udział w 5 Programie Ramowym przyznany przez Regionalny Punkt Kontaktowy 5 PR i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM zespołowi Katedry Technologii Informacyjnych, listopad 2002
   • Dyplom uznania dla Katedry Technologii Informacyjnych za zdobycie II miejsca w Konkursie European Logistics Association ELA, Award for Logistics Excellence 2001, za system e-MAX-ML, złożony wspólnie z Philips Lighting Poland. Dyplom przyznany przez Instytut Logistyki i Magazynowania, OW Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Technische Fachhochschule Wildau. Dyplom przyznano na Kongresie Logistycznym LOGISTICS 2002, maj 2002.
   • Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Logistycznego w kategorii wybitnych osiągnięć dotyczących sfery naukowej w zakresie logistyki za zaprojektowanie i wykonanie Internetowego Systemu Obsługi Zamówień e-MAX. System ten został wdrożony w Philips Lighting Poland w Pile. Nagrodę wręczono podczas Polskiego Kongresu Logistycznego, który odbywał się w Warszawie w dniach od 21 do 22 czerwca 2001 r.
   • II Nagroda w międzynarodowym konkursie European Logistics Association „ELA Award for Logistics Excellence 2001” za wielojęzyczny elektroniczny system składania zamówień e-MAX-ML, złożony wspólnie z Philips Lighting Poland – Bruksela, listopad 2001. W konkursie brało udział 18 międzynarodowych zespołów.
   • Nagroda Victoria Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kwiecień 2001
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za program przedmiotu Ekonomia Internetowa i zdobycie I miejsca w konkursie Prezydenta RP, wrzesień 2001
   • Nagroda za zdobycie 1. miejsca w konkursie „Ekonomia internetowa na polskich uczelniach”, pod patronatem Prezydenta RP oraz korporacji Intel. Nagrodą ufundowaną przez firmę INTEL był sprzęt komputerowy wartości 77 307 USD. Otwarcia laboratorium dokonał 18 czerwca 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
   • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy naukowej, 1990
   • Nagroda państwowa zespołowa II st. za monografię „Szeregowanie zadań w warunkach ograniczonych zasobów – modele deterministyczne”, 1988
   • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa I stopnia w dziedzinie nauki i postępu naukowo-technicznego za opracowanie mikrokomputera edukacyjnego ELWRO 800 Junior, 1988
   • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Zespołowa I stopnia za monografię "Scheduling under resource constraints - deterministic models", 1987
   • Nagroda Wojewódzka zespołowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i przemysłu, 1986
   • Odznaka za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, 1986
   • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników dla studentów za podręcznik "Badania operacyjne dla informatyków", 1984
   • Nagroda Indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę habilitacyjną "Rozdział zasobów w systemach komputerowych. Próby podejścia globalnego", 1983
   • Nagroda Indywidualna Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za pracę "Rozdział zasobów w systemach komputerowych. Próby podejścia globalnego", 1982
   • Nagroda Zespołowa Sekretarza Polskiej Akademii Nauk za udział w pracach dotyczących teorii i algorytmów szeregowania zadań i rozdziału zasobów w systemach komputerowych, 1980
   • Odznaka Honorowa Miasta Poznania, 1980
   • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 1980
   • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 1979
   • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, za cykl prac z zakresu algorytmów sterowania rozdziałem ograniczonych zasobów, 1977