Biblio

Export 543 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2013
Journal Article, Wojciechowski, R., and W. Cellary, Evaluation of Learners’ Attitude toward Learning in ARIES Augmented Reality Environments , in: Computers & Education, vol. 68 , Elsevier, 2013, pp. 570–585, DOI 10.1016/j.compedu.2013.02.014, IF: 2.775, PM: 45.
Journal Article, Picard, W., A Formalization of Social Requirements for Human Interactions with Service Protocols , in: Information Sciences, vol. 283 , Elsevier, 2013, pp. 1-21, DOI 10.1016/j.ins.2013.02.005, IF: 2.833.  Pobierz: WP_ServiceProtocols.pdf (855.27 KB)
Conference Paper, Flotyński, J., Harvesting of Semantic Metadata from Distributed 3D Web Content , in: Proceedings of the 6th International Conference on Human System Interaction (HSI), June 06-08, 2013, Sopot (Poland) , IEEE, 2013, ISBN 978-1-4673-5636-7.
Book Chapter, Flotyński, J., and K. Walczak, Microformat and Microdata Schemas for Interactive 3D Web Content , in: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems Kraków, Poland, 8 - 11 September, 2013, vol. 1, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, and M. Paprzycki , Polskie Towarzystwo Informatyczne , Warszawa, 2013, pp. 549-556, ISBN 978-1-4673-4471-5, PM: 10.
Book Chapter, Rumiński, D., and K. Walczak, Mobile Augmented Reality Authoring Tool for Virtual Exhibitions , in: Information Technologies in Organizations - Management and Applications of Multimedia, vol. Management and applications of multimedia, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora , Toruń, 2013, pp. 139-151, ISBN 978-83-7285-691-3.
Book Chapter, Cellary, W., Nauka dla nauki, czy nauka dla innowacyjności? , in: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, ed. Woźnicki, J. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa, 2013, pp. 140-146.
Book Chapter, Dąbrowski, P., J. Flotyński, J. Rykowski, and D. Wilusz, Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspomagające dydaktykę na Uniwersytecie Trzeciej Generacji , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 193-206, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Conference Paper, Paszkiewicz, Z., Process Mining Techniques in Conformance Testing of Inventory Processes: An Industrial Application , in: Proceedings on the 16th International Conference on Business Information Systems, ed. Abramowicz, W. , 16th International Conference, BIS 2013, Poznań, Poland, June 19-21, 2013, Springer, 2013, ISBN 978-3-642-38366-3. Abstract  Pobierz: PDF (382.55 KB)
Conference Paper, Wójtowicz, A., Security Model for Large Scale Content Distribution Applied to Federated Virtual Environments , in: Lecture Notes in Business Information Processing, ed. Franch, X., and P. Soffer , Conference on Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2013 International Workshops, Valencia (Spain), June 17 -21, 2013, Springer Verlag, Heidelberg, 2013, pp. 502--511, ISBN 978-3-642-38489-9, DOI 10.1007/978-3-642-38490-5_45, PM: 15.
Conference Paper, Flotyński, J., and K. Walczak, Semantic Modelling of Interactive 3D Content , in: Proceedings "Virtual Environments 2013 - Joint Virtual Reality Conference of EGVE - 19th Eurographics Symposium on Virtual Environments EuroVR - 10th EuroVR Conference", Paris, France December 11th - 13th, 2013 , Eurographics Association, 2013, pp. 41-48, ISBN ISBN 978-3-905674-47-7 .
Book Chapter, Flotyński, J., and K. Walczak, Semantic Multi-layered Design of Interactive 3D Presentations , in: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems Kraków, Poland, 8 - 11 September, 2013, vol. 1, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, and M. Paprzycki , Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2013, pp. 541-548, ISBN 978-1-4673-4471-5, PM: 10.
Conference Paper, Picard, W., Simulating the Influence of Collaborative Networks on the Structure of Networks of Organizations, Employment Structure, and Organization Value , in: Collaborative Systems for Reindustrialization - The 14th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2013, Dresden (Germany), Spetember/October 2013, ed. Camarinha-Matos, L. M., and R. J. Scherer , Springer, 2013, pp. 441-450, ISBN 978-3-642-40542-6.  Pobierz: WP_PROVE13_full.pdf (322.98 KB)
Book Chapter, Rykowski, J., and D. Wilusz, Studia interdyscyplinarne – doświadczenia na bazie koordynacji kierunku Techniczne Zastosowania Internetu , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 137-149, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., J. Flotyński, and M. Sielicka, Supporting experimentation in a food research laboratory with the Internet of Things , in: PhD Interdisciplinary Journal, issue 3 , Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 2013, pp. 113-119, ISBN ISBN: 978-83-60779-25-5. Abstract
Book Chapter, Chmielewski, J., Towards an Architecture for Future Internet Applications , in: The Future Internet, vol. Lecture Notes in Computer Science 7858 , Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 214-219, ISBN 978-3-642-38081-5, DOI 10.1007/978-3-642-38082-2_18, PM: 5.
Book Chapter, Bacic, M., and J. Chmielewski, Usefulness of New HTML5 and CSS3 Features for Internet Applications on Mobile Devices , in: Information Technologies in Organizations - Management and Applications of Multimedia, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora , Toruń, 2013, pp. 97-110, ISBN 978-83-7285-691-3.
Book Chapter, Chmielewski, J., Web-safe Fonts for Device-independent Mobile Web Application , in: MoMM '13 Proceedings of International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia , ACM, New York, 2013, pp. 234-239, ISBN 978-1-4503-2106-8.
Journal Article, Rykowski, J., Wysokopoziomowy system adresowania urządzeń inteligentnego budynku, pracujący z wykorzystaniem ontologii i Internetu Rzeczy , in: Napędy i sterowanie, vol. Nr 6 (170) , Wydawnictwo "Druk-Art", 2013, pp. 104-110.
Journal Article, Strażyński, M., and Chmielewski, J., Zdalne aplikacje mobilne - rozwiązanie problemu wielo-platformowości? , in: Software Developer's Journal, 3/2013 (październik 2013) , SW Press, 2013, pp. 20-26.
2012
Book, Kośmider, A., and S. Mamrot, Jak skutecznie biznes może wykorzystać rozwiązania e-administracji , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Book, Kośmider, A., and S. Mamrot, Nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-biznesie , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Book, Kawecki, T., M. Koralewski, A. Kośmider, J. Langer, S. Mamrot, C. Manuszak, F. Nowak, J. Pucher, P. Sadowski, P. Sokołowski, et al., Rozwój sektora e-usług na świecie , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Journal Article, Walczak, K., W. Wiza, and J. Chmielewski, Adaptation of User Interfaces in SOA Applications , in: e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction, vol. 2, issue 8 , e-Minds, 2012, pp. 3-17, PM: 6.
Book Chapter, Picard, W., Agile Service-Oriented E-Business in a Collaborative Networked Environment , in: Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices, ed. Rezaul, K M. , IGI Global, 2012, pp. 1-20, ISBN 9781466616196, DOI 10.4018/978-1-4666-1619-6.ch001.  Pobierz: WPicard_2012_Agile_ServiceOriented_Ebusiness_Chapter.pdf (735.74 KB)
Conference Paper, Chmielewski, J., and K. Walczak, Application Architectures for Smart Multi-device Applications , in: Proceedings of the Workshop on Multi-device App Middleware 2012 , Workshop on Multi-device App Middleware 2012, Montreal (Canada), December 3 – 7, 2012 , ACM, New York, 2012, pp. 5:1 - 5:5, ISBN 978-1-4503-1617-0, DOI DOI 10.1145/2405172.2405177.