Biblio

Export 543 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2012
Journal Article, Wojciechowski, R., S. Strykowski, D. Wilusz, and J. Świerzowicz, Security challenges in cloud computing for small and medium enterprises , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 4, issue 26 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 100-111, PM: 6. Abstract
Journal Article, Picard, W., Semantic Modelling of Virtual Organizations with Service Network Schemata , in: New Generation Computing, vol. 30 (Nos. 2,3), issue Special Feature: Methods and Tools for Knowledge Exploitation in SOA Systems , Ohmsha Springer, 2012, pp. 99-121, DOI 10.1007/s00354-012-0201-0.
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Towards electronic government focused on administrative procedure automation , in: Informatyka Ekonomiczna, vol. 2(24) , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 104-114.
Journal Article, Wójtowicz, A., Web w łeb. Bezpieczeństwo usług Web 2.0 w edukacji , in: Uczyć lepiej, issue 4/2011-2012 , Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 2012, pp. 5-6.
2011
Book Chapter, Wójtowicz, A., and W. Cellary, Access Control Model for Dynamic VR Applications , in: Security in Virtual Worlds, 3D Webs, and Immersive Environments: Models for Development, Interaction, and Management, ed. Rea, A. , IGI Global, 2011, pp. 284-305, ISBN 9781615208913 , PM: 5.
Conference Paper, Walczak, K., J. Chmielewski, W. Wiza, D. Rumiński, and G. Skibiński, Adaptable Mobile User Interfaces for e-Learning Repositories , IADIS International Conference on Mobile Learning, Avila (Spain), Marc 10-12, 2011, IADIS , 2011, pp. 52-60, ISBN 978-972-8939-45-8.
Book Chapter, Walczak, K., W. Wiza, D. Rumiński, J. Chmielewski, and A. Wójtowicz, Adaptable User Interfaces for Web 2.0 Educational Resources , in: IT Tools in Management and Education - Selected Problems, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011, pp. 104-124, ISBN 978-83-7193-508-4, PM: 5.
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, The architecture of privacy preserving, distributed electronic health records system , in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Advanced Information Technologies for Management-AITM 2011, vol. 205, ed. Korczak, J., H. Dudycz, and M. Dyczkowski , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, pp. 259-269, ISBN 978-83-7695-178-2, PM: 7. Abstract
Book Chapter, Walczak, K., ARCO: Building Virtual Museum Exhibitions with Flex-VR , in: Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments , vol. 1, ed. Styliaras, G., D. Koukopoulos, and F. Lazarinis , IGI Global, 2011, pp. 427-445, ISBN 13: 9781609600440.
Journal Article, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Collaborative Processes in Virtual Organizations , in: Advances in Global Management Development. Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, vol. XX, ed. Kaynak, E., and T. Harcar , proceedings of the The 20th Annual World Business Congress, July 3-7, 2011, Poznań, Poland, IMDA Press, 2011, pp. 85-94, ISBN 1-888624-10-8. Abstract  Pobierz: PDF (407.18 KB)IMDA Best Paper Award Diploma (515.74 KB)
Book Chapter, Cellary W., Czy komputery będą robić biznes? , in: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, vol. 1 , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2011, pp. 33-45, ISBN 978-83-921270-4-8.
Conference Paper, Flotyński, J., A Distributed Software Development Environment for Network Device Drivers , XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 grudnia 2011, Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, 2011, pp. 7-10, ISBN 83-912916-1-8.
Book Chapter, Chmielewski, J., Interfejsy użytkownika aplikacji Internetu Przyszłości , in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 18-39.
Journal Article, Wilusz, D., Legal determinants of electronic money systems development in European Union , in: Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, vol. 2, ed. Dubiński, Ł. , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, pp. 125-134, ISBN 978-83-232-2315-3.  Pobierz: PDF (340.49 KB)
Conference Paper, Wilusz, D., Macro determinants of operation of e-money systems in European Union , in: Współczesne modele biznesu, diagnoza i perspektywy, ed. Antonowicz, P. , II Krajowa Konferencja „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, Sopot, 8 kwietnia 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, pp. 317-326, ISBN 978-83-7531-150-1.  Pobierz: PDF (367.91 KB)
Conference Paper, Paszkiewicz, Z., and W. Picard, Modeling Competences in Service-Oriented Virtual Organization Breeding Environments , in: Proceedings of the 2011 15th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), ed. Shen, W., J-P. Barthes, J. Luo, P. Kropf, M. Pouly, J. Yong, Y. Xue, and M. Ramos , CSCWD 2011, June 8-10, 2011, Lausanne, Switzerland, IEEE, 2011, pp. 497-502, ISBN 978-1-4577-0386-7, DOI 10.1109/CSCWD.2011.5960118. Abstract  Pobierz: PDF (137.7 KB)
Book Chapter, Walczak, K., Modeling Secure 3D Web Applications , in: Security in Virtual Worlds, 3D Webs, and Immersive Environments: Models for Development, Interaction, and Management , vol. 12, ed. Rea, A. , IGI Global, 2011, pp. 263-283, ISBN 9781615208913.
Book Chapter, Wiza, W., Multimedia Micro-Macro Guides for Cultural Heritage Institutions , in: IT Tools in Management and Education - Selected Problems, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011, pp. 155-165, ISBN 978-83-7193-508-4.
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Ontology-based Modeling for Automation of Administrative Procedures , in: Information Systems Archictecture and Technology, vol. Service Oriented Networked Systems, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław , 2011, pp. 80-97, ISBN 978-83-7493-625-5.
Book Chapter, Wójtowicz, A., J. Flotyński, D. Rumiński, and K. Walczak, Securing Learning Services Accessible with Adaptable User Interfaces , in: Information Systems Architecture and Technology, vol. Service Oriented Networked Systems, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011, pp. 109-118, ISBN 978-83-7493-625-5, PM: 5.  Pobierz: ISAT_Best_Paper_Award.jpg (1.75 MB)
Journal Article, Flotyński, J., M. Jasiński, A. Siejak, M. Słociński, and A. Kliks, Sprzętowa realizacja metody wykrywania sygnałów innych użytkowników w oparciu o detekcję energii , in: Przegląd telekomunikacyjny - wiadomości telekomunikacyjne, vol. 8 - 9/2011 , SIGMA NOT, 2011, pp. 1139=1147.
Conference Paper, Dąbrowski, P., and M. Kaczmarek, Sterowanie zależne od ruchu na wyizolowanym skrzyżowaniu , VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" pt. "Nowoczesny transport publiczny w obszarach zurbanizowanych", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2011, pp. 435-449, ISBN 978-83-61091-14-1.
Book Chapter, Picard, W., Thing 2.0. Reframing the Internet of Things , in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 132-147.
Book Chapter, Flotyński, J., and W. Picard, Transparent Authorization and Access Control in Event-Based Environments , in: Information Systems Archictecture and Technology, vol. Service Oriented Networked Systems, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011, pp. 197-210, ISBN 978-83-7493-625-5.
Conference Paper, Wójtowicz, A., K. Walczak, W. Wiza, and D. Rumiński, Web Platform with Role-based Security for Decentralized Creation of Web 2.0 Learning Content , in: Proceedings of the 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP), 19–21 October 2011, Salamanca, Spain , IEEE, 2011, pp. 523-529, ISBN 9781457711251, DOI 10.1109/nwesp.2011.6088234, PM: 5.