Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

28 stycznia 2009

Prof. Wojciech Cellary i dr inż. Rafał Wojciechowski uczestniczyli w uroczystej promocji doktorów na Politechnice Gdańskiej. Na tej uczelni doktoraty uzyskało dwóch pracowników Katedry Technologii Informacyjnychj: dr inż. Rafał Wojciechowski obronił rozprawę doktorską w lipcu 2008 r., a dr inż. Jacek Chmielewski, który nie uczestniczył w uroczystości  z powodu choroby - w styczniu 2008 r. Prof. Cellary wziął udział w uroczystości jako promotor obu rozpraw doktorskich.

22 stycznia 2009

Pan Tomasz Kaczmarek, Dyrektor Wykonawczy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK S.A. wygłosił gościnny wykład pt. "Zawód maklera i doradcy finansowego" dla studentów specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw oraz Elektroniczny Biznes. Na swoim wykładzie pan Tomasz Kaczmarek podzielił się doświadczeniami z pracy w zawodzie maklera i doradcy finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych używanych w tej pracy.

19 stycznia 2009

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w w roboczym posiedzeniu Komitetu Programowego IV Kongresu Gopodarki Elektronicznej, który odbędzie się 21 maja 2009 r. w Warszawie.

19 stycznia 2009

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Strategiczne znaczenie administracji" dla pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9 stycznia 2009

W dniach 9 – 10 stycznia 2009 r. prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Społeczeństwo wiedzy – mit czy szansa dla Polski? 10 lat Programu INTER@KLASA”. Konferencja odbyła się w siedzibie Sejmu RP, obradom przewodniczyła Grażyna Staniszewska, twórczyni programu Inter@klasa, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. Prof. Cellary pełnił funkcję moderatora dyskusji panelowej pt. Rola administracji państwowej.

15 grudnia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji "Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym", którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podczas konferencji prof. Cellary wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Internet szerokopasmowy jako podstawa budowy Społeczeństwa Informacyjnego".

10 grudnia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w uroczystej gali ogłoszenia wyników rankingu innowacyjnych firm „Kamerton Innowacyjności 2008” przeprowadzonego pod patronatem BRE Banku, PKPP Lewiatan i Rzeczpospolitej. 

9 grudnia 2008

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski wziął udział w posiedzeniu roboczym Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8 grudnia 2008

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Intenational Program Committee międzynarodowej konferencji The IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications EuroIMSA 2009, która odbędzie się w Cambridge (UK), w dniach 13-15 lipca 2009 r.

5 grudnia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2008, która odbyła się w dniach od 1 do 4 grudnia w Kairze (Egipt). Prof. Cellary pełnił funkcję General Chair konferencji ICEGOV, wygłosił tutorial pt. Strategic Impact of e-Government on Economy and Society. Przewodniczył również sesji w trakcie Workshop'u pt. Electronic Governance - Value.