Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 października 2008

W dniach od 16 do 18 października Katedra Technologii Informacyjnych gościła uczestników międzynarodowej konferencji The 6th IFIP International Workshop for Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods VG’08 i The 4th International ODRL Workshop, które odbyły się w Gmachu Głównym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Konferencji patronowała prestiżowa federacja naukowa International Federation for Information Processing IFIP (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Informatycznych). Honorowy patronat objął Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania.Tematem wiodącym konferencji Virtual Goods 2008 był problem zarządzania cyfrowymi dobrami wirtualnymi, w tym prawami autorskimi i własnością intelektualną.

W dobie niezwykle dynamicznego rozwoju Internetu, cyfrowe biblioteki, e-książki, utwory muzyczne w formacie MP3, filmy w technologii flash itp. – to nowe kanały dystrybucji utworów wymagające nowych podejść do zarządzania prawami autorskimi. Problem zarządzania dobrami wirtualnymi odgrywa kluczową rolę w gospodarce opartej na wiedzy, która jest celem strategicznym Polski w nadchodzących latach.W konferencji wzięło udział naukowcy z Polski, Niemiec, Republiki Południowej Afryki i Polinezji Francuskiej. Referaty przedstawione na konferencji zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych pt. Virtual Goods, wydanych przez Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.      

Więcej o konferencji Virtual Goods http://www.virtualgoods.org

15 października 2008

Dr inż. Wojciech Wiza wygłosił wykład pt. "Czy gry komputerowe mogą być poważne?" w ramach XI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 15 - 17 października 2008 w Poznaniu.

15 października 2008

Dr inż. Sergiusz Strykowski, mgr Zbigniew Paszkiewicz i mgr Jan Świerzowicz wzięli udział w szkoleniu pt. "Nowy model świadczenia e-usług publicznych. Systemy lokalne - Platformy regionalne EPUAP". Szkolenie dotyczyło możliwości wykorzystania platformy ePUAP przez administrację publiczną oraz budowy ponadregionalnych platform e-usług. Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", MSWiA i Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

14 października 2008

Dr hab. inż Jarogniew Rykowski otrzymał nagrodę indywidualną Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2007/2008. Nagrodzona została rozprawa habilitacyjna dr. hab. inż. Rykowskiego pt. Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents

14 października 2008

Katedra Technologii Informacyjnych gościła prof. Sheng-Tzong Cheng'a z National Cheng-Kung University, Tainan (Taiwan). Prof. Cheng jest wicedyrektorem The Quantum Computing Research Center of National Cheng-Kung University. Prof. Cheng zapoznał się z kierunkami badań prowadzonymi w Katedrze Technologii Informacyjnych, przedstawił również kierunki badań i osiągnięcie kierowanego przez siebie zespołu.

13 października 2008

Dr hab. inż Jarogniew Rykowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MNiSW.

10 października 2008

Dr. inż. Wojciech Wiza uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 5th INTUITION International Conference “Virtual Reality in Industry and Society: from research to application”, która odbyła się w dniach 6 - 8 października 2008 w Turynie. Konferencję orgaznizowała Sieć Doskonałości INTUITION, zrzeszająca 58 partnerów z 15 krajów. Katedra Technologii Informacyjnych uczestniczy we wszystkich inicjatywach INTUITION. Dr inż. Wojciech Wiza wziął również udział w Review Meeting, który odbył się w dniach 9 - 10 października w Turynie, podczas którego Komisja Europejska pozytywnie oceniła kolejny rok działalności sieci INTUITION.

2 października 2008

Dr inż. Wojciech Wiza złożył naukową wizytę w Alte Synagoge Museum "Jewish Life in Erfurt" w Erfurcie. Dr Wiza przedstawił technologię ARCO umożliwiającą tworzenie wirtualnych ekspozycji muzealnych.

27 września 2008

Prof. Wojciech Cellary przebywał w dniach od 21 do 27 września 2008 w Tokio, gdzie uczestniczył w miedzynarodowej konferencji The 8th IFIP International Conference on e-Business, e-Services and e-Society i3E 2008. Prof. Cellary pełnił funkcję członka Steering Committe i Liaison Committe. W dniu 22 września złożył również wizytę w United Nations University w Tokio, uczelni działającej pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Prof. Cellarego gościł Prof. Govindan Parayil, Vice Rector, Dr. Srikantha Herath, Senior Academic Programme Officer, oraz Dr. Tomasz Janowski, Senior Research Fellow, UNU-IIST and Head of the Center for Electronic Governance at UNU-IIST. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i działalnością UNU w związku z planami utworzenia w Poznaniu UNU Institute on Electronic Governance.

19 września 2008

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w Komitecie Programowym VII Krajowej Konferencji Naukowej "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", którą organizuje Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskej we Wrocławiu w dniach oo 23 do 25 czerwca 2009 r.