Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

9 maja 2008

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Internet płaszczyzną globalizacji handlu”, zorganizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu „e-Commerce” w dniach 8 – 9 maja 2008. Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski wygłosił wykład pt. „Technologia Agentów Programowych - czy spełni pokładane w niej nadzieje?".  

8 maja 2008

Mgr Zbigniew Paszkiewicz, studiujący dodatkowo informatykę na Politechnice Poznańskiej, wziął udział w polskich finałach międzynarodowego konkursu informatycznego Microsoft Imagine Cup, który odbywał się w dniach od 6 do 8 maja br. w Warszawie. Czteroosobowy zespół studentów Politechniki Poznańskiej, w którym uczestniczył Zbigniew Paszkiewicz zajął 6 miejsce. Więcej o konkursie http://www.microsoft.com/poland/edukacja/imaginecup/default.mspx

8 maja 2008

W dniach 7-8 maja 2008 r. w Warszawie odbyło się I Forum Funduszy Europejskich „Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy”. Podczas forum PKPP Lewiatan przygotowała konferencję pt. „Innowacyjny rozwój - fundusze unijne dla gospodarki i przedsiębiorstw”, w trakcie której prof. Wojciech Cellary uczestniczył w panelu "Wyzwania rozwojowe polskiej nauki, gospodarki, przedsiębiorstw". Prof. Cellary przygotował wystąpienie pt. "Relacje pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorcami. Co to jest innowacyjność i jakiej polityki innowacyjności potrzeba Polsce. Wnioski i rekomendacje."

7 maja 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład inaugracyjny pt. "Wspólnoty w Internecie" na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Ja - Wspólnota, zorganizowanej w Poznaniu przez Zaklad Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej Wydziału Teologicznego UAM.

29 kwietnia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, podczas którego przyjęto rozprawę doktorską mgr. inż. Rafała Wojciechowskiego pt. "Modelowanie interaktywnych scenariuszy edukacyjnych w środowisku mieszanej rzeczywistości". Prof. Cellary pełni funkcję promotora rozprawy doktorskiej.

15 kwietnia 2008

 Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Editorial Board międzynarodowego czasopisma International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), wydawanego przez Information Resources Management Association.

14 kwietnia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej III Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który odbędzie się 19 maja 2008 w Warszawie. Kongres jest organizowany przez Związek Banków Polskich. Patronat honorowy obejmie Wicepremier Waldemar Pawlak.

9 kwietnia 2008

Dr inż. Wojciech Wiza przebywał w dniach od 26 marca do 8 kwietnia 2008 r. z wizytą naukową na University of Sussex w Falmer – Brighton (UK). Wizyta odbyła się w ramach drugiej transzy tzw. Mobility Grant – stypendium Komisji Europejskiej na prowadzenie prac badawczych u wybranego partnera należącego do Sieci Doskonałości INTUITION.

8 kwietnia 2008

Mgr Zbigniew Paszkiewicz uczestniczył w zamkniętej konferencji IT Forum 2008 zorganizowanej przez koncern IBM w Warszawie. Zbigniew Paszkiewicz wziął udział w panelu SOA poświęconym praktycznym zagadnieniom związanym z wdrażaniem projektów opartych na architekturze Service Oriented Architecture. Uczestnicy panelu zapoznali się z wdrożeniami rozwiązań SOA, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

8 kwietnia 2008

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w VII Posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego ds. innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego działającego w ramach Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów w 2004 roku. Prof. Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej „Doświadczenia przedsiębiorców we współpracy z sektorem nauki w ramach projektów realizowanych dzięki wsparciu funduszy strukturalnych”. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.