Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - 2 etaty w Katedrze Technologii Informacyjnych. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

12 marca 2008

W dniach 11 - 12 marca 2008 r. gościł w Katedrze Technologii Infomacyjnych Prof. Dr. Ruediger Grimm z IT Risk Management Department of Informatics University Koblenz-Landau. Prof. Grimm zapoznał się z wynikami badań członków zespołu, a w dniu 12 marca wygłosił wykład w ramach Zajęć Otwartych pt. "Digital Rights Management and Alternative Business Models for Virtual Goods".  

10 marca 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Forum Innowacji Microsoft 2008 – Rola innowacji w życiu społecznym i gospodarczym Polski”. Prof. Cellary wziął udział w panelu dyskusyjnym „Jak pobudzić innowacje w Polsce”.

6 marca 2008

Dr inż. Wojciech Wiza wziął udział w konferencji „W stronę nowoczesnego muzeum” zorganizowanej w dniach 6-7 marca 2008 r. w Warszawie przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Podczas sesji „Nowe media w muzeum: ekspozycja, informacja, promocja – aktualne technologie informatyczne w inwentaryzacji i dokumentacji” dr Wiza zaprezentował oprogramowanie ARCO do tworzenia wirtualnych ekspozycji.

28 lutego 2008

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie po przeprowadzonym kolokwium, nadała jednogłośnie dr. inż. Jarogniewowi Rykowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents.

27 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, które odbyło się w Warszawie w dniu 27 lutego 2008 r. Tematem przewodnim spotkania była „Ewolucja systemów wartości w Europie i aktualne kontrowersje wokół tej tematyki”. 

23 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład inauguracyjny „Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi wiedzy” dla uczestników XII Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbywały się w dniach od 22 do 24 lutego br.

20 lutego 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak wziął udział w spotkaniu liderów grup roboczych europejskiego projektu INTUITION, które odbyło się w dniach 19-22 lutego 2008 r. w Brasov (Rumunia).

14 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami” dla studentów i pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

14 lutego 2008

W dniach 13 – 14 lutego 2008 r. Katedra Technologii Informacyjnych gościła z wizytą naukową naukowców z Tajwanu, zainteresowanych współpracą naukową z polskimi uczelniami. Gośćmi Katedry byli: Dr. Chia-Hsiang Chang, General Director of Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan), Dr. Frank Tsai - Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan) oraz towarzyszący im Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). Podczas specjalnego seminarium pracownicy Katedry przedstawili aktualne wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze.

12 lutego 2008

W dniu 12 lutego 2008 w Katedrze Technologii Informacyjnych złożyli wizytę naukową przedstawiciele amerykańskiej korporacji telekomunikacyjnej Telcordia Inc.: Dr. Marek Rusinkiewicz, Vice-President, Software and Application Research, Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). W trakcie wizyty goście zapoznali się z aktualnymi wynikami badań prowadzonych w Katedrze oraz omawiali współpracę w ramach Telcordia Poland R&D.