Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

28 stycznia 2008

Konkurs o Złotą Mysz rozstrzygnięty! W dniu 28 stycznia 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dziewiątej już edycji Konkursu o Złotą Mysz. W tym roku konkurs po raz pierwszy był adresowany do studentów studiów dziennych i wieczorowych I roku nowoutworzonego Wydziału Informatyki Gospodarki Elektronicznej, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 na wykład i ćwiczenia z przedmiotu „Technologie informacyjne”, wykładanego przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty w postaci opisu w formacie MS Word i prezentacji w formacie MS PowerPoint były oceniane według następujących kryteriów:  

 • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
 • biznesowy charakter przedsięwzięcia,
 • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

W konkursie wzięło udział 170 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych i przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A jako głównego sponsora konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Nagrodami ufundowanymi przez Bank Zachodni WBK S.A. były atrakcyjne urządzenia elektroniczne: I miejsce: Smartphone ASUS P526 (GSM/GPS/WiFi/...) z kompletem map Europy; II miejsce: Apple iTouch 8GB; III miejsce: Odtwarzacz Creative ZEN 8GB; wyróżnienia: Flashpen Voyager 4GB. Zwycięzcami Konkursu zostali:  

 • I miejsce: Michał Milczewski i Filip Urbański za projekt „ WebTicket”
 • II miejsce: Agnieszka Kukułka i Ewa Filipowicz za projekt „Wspólne podróżowanie”
 • III miejsce: Justyna Strzykała i Marcin Ratajczak za projekt „ Wynajem oprogramowania”

Wyróżnienia:

 • Piotr Gałązka za projekt „Małe społeczności”
 • Paweł Sarnowski i Bartłomiej Szymański za projekt „Online Band”
 • Rafał Gabler i Jakub Gromek za projekt „Bookland – rejestracja do lekarza online”

Uroczystość wręczenia nagród prowadził prof. Wojciech Cellary, a zwycięzcom nagrody wręczyli: Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, prof. dr hab. Krzysztof Malaga i Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej BZWBK S.A., mgr Miłosz Brakoniecki.

23 stycznia 2008

Mgr inż. Grzegorz Wojciechowski wziął udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowo-edukacyjnym International Crossroads at INT – Global Trends in Management and Technology, zorganizowanym przez Institut National des Télécommuniactions w Evry (Francja) w dniach od 22 – 25 stycznia 2008 r. Podczas konferencji przedstawiciele uczelni z całej Europy prezentowali ofertę naukowo-edukacyjną swoich uczelni. Mgr inż. Wojciechowski prezentował ofertę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

22 stycznia 2008

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Jackowi Chmielewskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

16 stycznia 2008

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania gościli w dniu 16 stycznia 2008 r. doradców inwestycyjnych Domu Maklerskiego BZWBK S.A.: panów Tomasza Kaczmarka i Artura Pisarzowskiego, którzy zapoznali studentów z istotą pracy maklera i doradcy inwestycyjnego oraz z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnych w pracy maklera i doradcy.

15 stycznia 2008

Mgr inż. Jacek Chmielewski, asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych obronił w dniu 15 stycznia 2008 r. rozprawę doktorską pt. Metadata Schema of Interactions for Multimedia Objects (Schemat metadanych interakcji obiektów multimedialnych). Publiczna obrona rozprawy odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska) i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza).

9 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

8 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład dla słuchaczy międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pracowni Pytań Granicznych. Tematem wykładu były aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi

Wojciech Cellary :: Komitety programowe konferencji

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307Więcej informacji: Informacje ogólne, Publikacje, FelietonyArtykuły publicystyczne, Obecność w mediach, Organizacja konferencji, Panele dyskusyjne, Wykłady zaproszone, Tutoriale, Promotor rozpraw doktorskich, Nagrody i wyróżnienia, Komitety programowe konferencji, Inna aktywność zawodowa

Komitety programowe konferencji

   • 2021

      • The 4rd International Conference on Information Science and System ICISS 2021, Edinburgh (United Kingdom), March 17-19, 2021

      • 2020

         • The 21st International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2020, Amsterdam and Leiden, Netherlands, October 20 – 23, 2020

         • The 4th International Conference on E-Business and Internet ICEBI 2020, Singapore, October 9 – 11, 2020- Program Committee Chair, Keynote Speaker

         • The 9th International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective – EGOVIS 2020, as a part of the 31st DEXA Conferences and Workshops, (Bratislava, Slovakia), September 14 – 17, 2020

         • The 21st IFIP / SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2020, Valencia (Spain), September 14-16, 2020
         • The 19th International Conference on Informatics in Economy ICIE 2020, Timisoara (Romania), 21 - 24 May 2020
         • The 8th International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2020, (under Multiconference AHFE umbrella), San Diego (USA), July 16 - 20, 2020
         • The 18th International Conference on e-Society 2020, Sofia (Bulgaria), April 2 - 4, 2020
         • Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2020, Social Networks and Social Media, National University of Public Service, Budapest (Hungary), May 7‐8, 2020
         • The 17th International Conference on e-Business, ICE-B 2020, Lieusaint (France), July 8 - 10, 2020
         • The 11th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2020, Caparica (Portugal), May 6 - 8, 2020
         • The 7th International Conference on Serviceology ICServ 2020, Osaka (Japan), March 13 - 15, 2020
         • The 7th International Conference on eDemocracy & eGovernment ICEDEG 2020, Buenos Aires (Argentina), April 22 - 24, 2020
         • The 53rd Hawaii International Conference on System Sciences HICSS-53 – Digital Government Track, Grand Wailea, Maui, HI/USA, January 7 - 10, 2020
         • 2019

            • Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019, Budapest (Hungary), May 2 – 3, 2019
            • 8th International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2019,  Linz (Austria), August 26-29, 2019
            • The 40th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2019, Wrocław (Poland), September 15-17, 2019
            • The 11th International Conference on Advanced Service Computing SERVICE COMPUTATION 2019, Venice (Italy), May 5 – 9, 2019
            • The 6th International Conference on e-Democracy and e-Government ICEDEG 2019, Quito (Ecuador), April 24 – 26, 2019
            • Konferencja "Człowiek - Media - Edukacja", Dąbrowa Górnicza, 27-28 września 2019
            • XIV Kongres Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, 11 czerwca 2019
            • The 3rd International Conference on Finance and Economic Policy - New Economy and New Economics ICOFEP 2019, Poznań, April 25-26, 2019
            • The 16th International Conference on e-Business ICE-B 2019, Prague (Czech Republic), July 26 - 28, 2019
            • The 3rd International Conference on E-Business and Internet ICEBI 2019, Prague (Czech Republic), April 27-29, 2019 - Conference Program Chair
            • The 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE 2019, Capri, Napoli, Italy, June 12-14, 2019
            • The 20th Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2019 - Collaborative Networks and Digital Transformation - Challenges and Opportunities, Turin (Italy), September 23-25, 2019
            • The 17th International Conference on e-Society 2019, Utrecht (The Netherlands), April 11 - 13, 2019
            • The Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019 – Cyber Security and eGovernment, Budapest (Hungary), May 2 - 3, 2019
            • The 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2019, Melbourne (Australia), February 20 - 22, 2019
            • The 10th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2019, Caparica (Portugal), May 8 - 10, 2019
            • The 6th International Conference on Advances in Management Siences ICAMS 2019, Milano (Italy), February 13 – 15, 2019
            • The 1st International conference on Human – Computer Interaction (HCI) for Cybersecurity, Privacy, and Trust (HCI-CPT) 2019, Orlando (Florida, USA), July 26 - 31, 2019
            • The 52th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS 2018 - The Digital Government Track, Grand Wailea, Maui, HI/USA, JAnuary 8 - 11, 2019 
            • 2018

               • The 5th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2018, Wrocław (Poland), October 22 - 23, 2018.
               • The 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2018, Nysa (Poland), September 16 - 18, 2018
               • The 7th International Conference on Well-being in the Information Society – Fighting Inequalities WIS 2018, Turku (Finland), August 27 - 29, 2018
               • The 27th International Conference on Enabling Technologies Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE-2018, Paris, June 27-29, 2018
               • The 17th IFIP Conference and Doctoral Colloquium on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2018, Gulf University for Science and Technology, Kuwait, October 30, 2018
               • The 6th International Conference on Serviceology ICServ  2018, Taichung (Taiwan), November 13-15, 2018
               • The 13th Congress on Electronic Economy, Warsaw, June 7, 2018
               • The 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2018, Galway (Ireland), April 4 - 6, 2018
               • The 19th Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2018 "Collaborative Networks of Cognitive Systems", Cardiff (UK), September 17 - 19, 2018.
               • The 5th International Conference on eDemocracy & eGovernment ICEDEG 2018, Ambato (Ecuador), April 4 - 6, 2018
               • The 15th International Conference on e-Business ICE-B 2018, Porto (Portugal), July 26 – 28, 2018
               • The 16th International Conference on e-Society 2018, Lisbon (Portugal), April 14 - 16, 2018
               • The 7th International Conference on Education and Management Innovation (ICEMI), Turino (Italy), February 10 - 12, 2018 (Conference Advisory Chair, keynote speaker)
               • The 10th International Conferences on Advanced Service Computing SERVICE COMPUTATION 2018, Barcelona (Spain), February 18 - 22, 2018
               • E-Government Track at the 51th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS 2018, Waikoloa, Big Island, HI/USA, January 3 - 8, 2018
               • 2017

                  • International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2017, Wrocław (Poland), October 23 - 24, 2017
                  • The 26th National Scientific Symposium "Human - Media - Education", Dąbrowa Górnicza (Poland), September 29 - 30, 2017
                  • 6th International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2017, Lyon (France), August 28 - 31, 2017
                  • The 9th IFIP International Conference on eParticipation ePART 2017, Sankt Petersburg (Russia), September 4 - 7, 2017
                  • The 16th IFIP International Conference on eGovernment EGOV 2017, Sankt Petersburg (Russia), September 4 - 7, 2017
                  • The 12th Congress on Electronic Economy, Warsaw, June 8, 2017
                  • The 18th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises  PRO-VE 2017, Vicenza (Italy), September 18 - 20, 2017
                  • The 14th International Conference on e-Business ICE-B 2016, Lisbon (Portugal), July 26 - 28, 2016, Madrid (Spain), July 24 – 26, 2017
                  • The 16th IFIP International Conference on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2017, New Delhi (India), November 21 - 23, 2017
                  • The 15th International Conference on e-Society 2017, Budapest (Hungary), April 10 - 12, 2017
                  • The 10th IADIS International Conference on Information Systems IS 2017, Budapest (Hungary), April 10 – 12, 2017
                  • The 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2017, New Delhi (India), March 7 - 9, 2017
                  • The 8th International Conference on Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2017, Caparica (Portugal), May 3-5, 2017
                  • 2016

                     • The 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2016, Karpacz (Poland), September 18 - 20, 2016
                     • The 11th Congress on Electronic Economy, Warsaw (Poland), June 28, 2016
                     • The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2016, Montevideo (Uruguay), March 1 - 3, 2016 (Steering Committee)
                     • The 5th International Conference on Electronic Government EGOVIS 2016, Porto (Portugal), September 5-8, 2016
                     • The Dual 2016 IFIP EGOV-ePart Conference: 15th IFIP Electronic Government (EGOV) and 8th Electronic Participation (ePart) Conference 2016, Guimaraes (Portugal), September 5 - 8, 2016
                     • The 15th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2016, Swansea,  Wales, UK, September 13 - 15, 2016
                     • The 19th International Conference on Business Information Systems BIS 2016, Leipzig (Germany), July 6-8, 2016
                     • The 14th IADIS International Conference on e-Society 2016, Algavre (Portugal), April 9 - 11, 2016
                     • The 13th International Conference on e-Business ICE-B 2016, Lisbon (Portugal), July 26 - 28, 2016
                     • The 7th International Conferences on Advanced Service Computing SERVICE COMPUTATION 2016, Rome (Italy), March 20 - 24, 2016 (under ComputationWorld 2016 umbrella)
                     • The 7th International Conference on Creative Content Technologies CONTENT 2016, Rome (Italy), March 20 - 24, 2016 (under ComputationWorld 2016 umbrella)
                     • The 7th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2016, Caparica (Portugal), April 11 - 13, 2016
                     • e-Government Track at The 49th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS 2016, Poipu, Kauai, HI/USA, January  5 - 8, 2016
                     • 2015

                        • The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2015, Hammamet, Tunisia, November 3 – 5, 2015
                        • The 14th IFIP Electronic Government EGOV 2015, Thessaloniki, Greece, 30 August - 3 September 2015
                        • The 7th IFIP Electronic Participation (ePart) Conference 2015, Thessaloniki, Greece, 30 August - 3 September 2015
                        • The 16th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2015, Albi (France), October 5 - 7, 2015
                        • National Conference "Internet of Things. Safety of Smart City", Warsaw (Poland), May 14 - 15, 2015
                        • The 15th National Conference "Virtual University - model, tools, practice", Warsaw (Poland), June 24 - 25, 2015
                        • The 4th International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2015, Valencia (Spain), September 1-4, 2015
                        • The 14th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society i3E 2015, Delft (Netherlands), October 13 - 15, 2015
                        • The 19th East-European Conference on Advances in Databases and
                         Information ADBIS Systems, Poitiers (France), September 8-11, 2015
                        • National Conference "e-Administration form Business", Warsaw (Poland), April 21 - 22, 2015
                        • The 14th Wuhan International Conference on E-Business WHICEB 2015, Wuhan (China), June 19 - 21, 2015
                        • The 3rd International conference on Serviceology ICServ 2015, San Jose (CA, USA), July 7 - 9, 2015
                        • The 13th IADIS International Conference on e-Society ES 2015, Madeira (Portugal), March 14 - 16, 2015
                        • The 8th IADIS International Conference on Information Systems IS 2015, Madeira (Portugal), March 14 - 16, 2015
                        • The 15th Group Decision and Negotiation International Conference GDN 2015, Warsaw (Poland), June 22 - 26, 2015
                        • The 18th International Conference on Business Information Systems BIS 2015, Poznań (Poland), June 24 - 26, 2015
                        • The 6th  Doctoral Conference on Computing, Electrical and  Industrial Systems DoCEIS 2015, Costa Caparica, Lisbon (Portugal), June 24 - 26, 2015
                        • The 7th International Conferences on Advanced Service Computing SERVICE COMPUTATION 2015, Nice (France), March 22 - 27, 2015
                        • The 7th International Conference on Creative Content Technologies CONTENT 2015, Nice (France), March 22 - 27, 2015

                        • 2014

                         • The 13th IFIP Electronic Government Conference EGOV 2014, Dublin (Ireland), September 1 - 4, 2014
                         • The 5th International Conference Well-being in the Information Society WIS 2014, Turku (Finland), August 18 - 20, 2014
                         • The 3rd International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2014, in conjunction with DEXA 2014, Munich (Germany), September 1-5, 2014
                         • The 25th International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2014, Munich (Germany), September 1-5, 2014
                         • The 6th International Conference on Creative Content Technologies CONTENT 2014, Venice (Italy), May 25 - 29, 2014
                         • The 6th International Conference on Advanced Service Computing SERVICE COMPUTATION 2014, Venice (Italy), May 25 - 29, 2014
                         • The 15th IFIP Working Conference on Virtual Entreprise PRO-VE 2014, Amsterdam (Netherlands), October 6 - 8, 2014
                         • The 17th International Conference on Business Information Systems BIS 2014, Larnaca (Cyprus), May 21-23, 2014
                         • The 18th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2014, Ohrid (Macedonia), September 7 - 10, 2014
                         • The 14th National Conference "Virtual University - model, tools, practice", Warsaw, June  25 - 27, 2014
                         • The 11th International Conference on e-Business ICE-B 2014 as a part of The 11th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications ICET 2014, Vienna (Austria), September 2 - 4, 2014
                         • The 7th IADIS International Conference on Information Systems IS 2014, Madrid (Spain), 28 February – 2 March, 2014
                         • The 9th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2014, Lisbon (Portugal), April 27 - 29, 2014 
                         • The 5th Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2014, Costa Caparica (Portugal), April 7 - 9, 2014
                         • 2013

                          • National Conference "e-Administration for Business", Poznań (Poland), November 6 - 8, 2013
                          • The 34th International Conference Information Systems Architecture and Technology ISAT 2013, Szklarska Poręba (Poland), September 23 - 24, 2013
                          • The 14th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2013, Nanjing (China), October 13-15, 2013
                          • The 14th IFIP Working Conference on Virtual Entreprise PRO-VE 2013, Dresden (Germany), September 30 - October 2, 2013
                          • The 35th International Conference on Data Protection and Privacy Commissioners, Warsaw (Poland), September 23-26, 2013
                          • The 2nd International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wroclaw (Poland), September 16-17, 2013
                          • European Conference on Service-oriented and Cloud Computing ESOCC 2013, Malaga (Spain), September 11 - 13, 2013
                          • The 2013 World Conference on Information Systems and Technologies WorldCIST'13, Algavre (Portugal), March 27 - 30, 2013
                          • The 2nd Joint EGOVIS & EDEM 2013 Conference “Advancing Democracy, Government and Governance” in conjunction with DEXA, Prague (Czech Republic), August 26-29, 2013
                          • The 13th National Conference "Virtual University - model, tools, practice", Warsaw, June 19 - 21, 2013
                          • The 24th International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2013, Prague (Czech Republic), August 26-30, 2013
                          • The 6th IADIS International Conference Information Systems 2013, Lisbon (Portugal), March 13 - 15, 2013
                          • The 12th Wuhan International Conference on E-Business (An AIS Affiliated Conference) WHICEB 2013, Wuhan (China), May 25-26, 2013
                          • The 17th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2013, Genova (Italy), September 1- 4, 2013
                          • The 10th International Conference on e-Business ICE-B 2013,Reykjavik (Iceland), July 29 - 31, 2013
                          • The 8th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2013, Angers (France), July 3 - 7, 2013
                          • The 11th IADIS International Conference on e-Society, Lisbon (Portugal), March 13 - 16, 2013
                          • The 2013 World Conference on Information Systems and Technologies WorldCIST 2013, Olhão, Algarve (Portugal), March 27 - 30, 2013
                          • The 16th International Conference on Business Information Systems BIS 2013, Poznan (Poland), June 19-21, 2013
                          • The 3rd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial
                           Systems DOCEIS 2013, C. Caparica, Portugal, April 15-17, 2013
                          • HICSS mini-track on Education, Training and Professionalization, part of e-Government Track at the 46th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 7-10 January 2013.
                          • 2012

                           • The 33rd International Conference Information Systems Architecture and Technology ISAT 2012, Szklarska Poręba (Poland), September 16 - 18, 2012
                           • The 4th FTRA International Conference on Information Technology Convergence and Services ITCS 2012, Yantai (China), August 23-25, 2012
                           • The 7th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL 2012, Amman (Jordan), November 6-7, 2012
                           • The 13th International Conference on Web Information System Engineering WISE 2012, Paphos (Cyprus), November 14-16, 2012
                           • The 4rd International Conference “Well-being in the Information Society - Exploring the Abyss of Inequalities" WIS 2012, Turku (Finland), August 22-24, 2012
                           • The 13th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2012, Bournemouth (UK), October 1 - 3, 2012.
                           • The 24th International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAISE'12, Gdańsk (Poland), June 25 - 29, 2012
                           • International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective and International Conference on Electronic DemocracyJoint EGOVIS & EDEM 2012 Conference “Advancing Democracy, Government and Governance”, Vienna (Austria), September 3 - 7, 2012
                           • The 23rd International Conference on Database and Expert Systems Applications -DEXA 2012, Vienna (Austria), September 3 - 7, 2012
                           • The 15th International Conference on Business Information Systems BIS 2012, Vilnius (Lithuania), May 21-23, 2012
                           • The International Conference on e-Business ICE-B 2012, Rome (Italy), July 24 - 27, 2012
                           • The 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2012, Valencia (Spain), May 23 - 25, 2012
                           • The 14th IEEE International Conference on Commerce and Enterprise Computing CEC 2012, Hangzhou, China, September 9-11, 2012
                           • International Conference on E-Business Technology and Strategy ICETS 2012, Tianjin (China), August 29 - 31, 2012
                           • The 12th Wuhan International Conference on E-Business, Wuhan (China), May 26 – 27, 2012
                           • The 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV2012, Albany (New York, USA) (Steering Committee Member)
                           • IADIS International Conference E-Society 2012, Berlin (Germany), March 10-13, 2012
                           • The 16th East - European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2012, Poznań (Poland), September 18 - 21, 2012
                           • The 7th International Conference on Systems ICONS 2012, Reunion Island, February 29 - March 5, 2012
                           • The 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2012, Wrocław (Poland), June 28 - July 1, 2012
                           • The 3rd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DOCEIS 2012, Costa da Caparica (Portugal), February 27-29, 2012
                           • 2011

                            • The 34th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS'11, Turku (Finland), August 16 - 19, 2011
                            • The 12th Web Information System Engineering Conference WISE'11, Sydney (Australia), October 13 - 15, 2011.
                            • The 32nd International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT’11, Szklarska Poręba (Poland), September 18 - 20, 2011
                            • Workshop on Formal Aspects of Virtual Organizations FAVO’11, Sao Paulo (Brazil), 17 – 19 October 2011
                            • The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV2011, Tallinn (Estonia), September 26-28, 2011 (Steering Committee)
                            • The 12th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2011, Sao Paulo (Brazil), October 17 - 19, 2011
                            • The 11th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society i3E 2011, Kaunas (Lithuania), October 12-14, 2011
                            • The 11th Conference "Virtual University", Warsaw (Poland), June 20-22, 2011
                            • Special Track on Cloud Computing for Public Sector (CCPS 2011) at the 1st International Conference on ICT as Key Technology for the Fight against Global Warming ICT-GLOW 2011, Toulouse (France) August 29 - September 2, 2011
                            • The 2nd InternationaConference on Electronic Government and the Information Systems Perspective - EGOVIS '11, Toulouse (France), August 29 - September 2, 2011
                            • BIT's 1st Annual Congress of u-World  “New Dimension of the Smart Planet in U-Era”, Dalian, China, October 23-25, 2011
                            • The 2011 International Workshop on IT Converged Services and Applications ITCSA 2011, Taipei, Taiwan, September 13-16, 2011
                            • The 15th East - European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2011, Vienna (Austria), September 19-23, 2011
                            • The 13th IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing, Luxembourg, September 5-7, 2011
                            • The 6th International Conference on e-Business ICE-B 2011, Seville (Spain), July 18-21, 2011
                            • The 10th Wuhan International Conference on E-Business, Wuhan (China), May 28-29, 2011
                            • The 6th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2011, Beijing (China), June 8 - 11, 2011
                            • The First International Conference on Advanced Communications and Computation INFOCOMP 2011, Bournemouth (UK), July 17-22, 2011
                            • The Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security (“ARES – The International Dependability Conference”) ARES 2011, Vienna (Austria), August 22-26, 2011
                            • The 3rd IADIS International Conference on e-Society 2011, Avila (Spain), March 10-13, 2011
                            • The 14th International Conference on Business Information Systems BIS 2011, Poznań, May, 5-7 2011

                            2010

                              • The 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOC 2010, Beijing, China, 25-28 October 2010
                              • The 12th National Conference on Software Engineering, Gdansk (Poland), September 27-29,2010
                              • The 2nd International Conference on Information Technology Convergence and Services ITCS 2010, Cebu, Philippines, August 11-13, 2010
                              • The 10th National Conference "Virtual University - model, tools, practice", Warsaw (Poland), June 16-18, 2010
                              • The 5th International Conference on e-Business ICE-B 2010, Athens (Greece), July 26-28, 2010
                              • The 9th IFIP International Conference on Information Technology for BALANCED AUTOMATION SYSTEMS BASYS 2010, Valencia (Spain), June 21-23, 2010
                              • The 11th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2010, St. Etienne (France), October 11-13, 2010
                              • Well-being in the Information Society (WIS 2010) - Navigating the Fragmented Innovation Landscape, Turku (Finland), August 18-19, 2010
                              • The 13th International Conference on Business Information Systems BIS 2010, Berlin (Germany), 3-5 May, 2010
                              • The 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation "Information and Communication Technologies in Education" HCICTE10, Korinthos (Greece), 23-26 September, 2010
                              • The 5th Conference of the Euro - American Association on Telematics and Information Systems EATIS 2010, Panama City (Panama), 22-24 September, 2010
                              • The 5th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2010, Athens (Greece), 22-24 July, 2010
                              • European University Information Systems EUNICE 2010, Warszawa, 23-25 czerwca 2010
                              • IADIS International Conference E-SOCIETY 2010, (Porto, Portugal) March 18-21, 2010
                              • IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications AfricaIMSA 2010, Sharm El Sheikh (Egypt), March 15-17, 2010
                              • Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS 2010, February 22-24, 2010, Costa da Caparica (Portugal)
                              • The 6th International Conference on Distributed Computing and Internet Technologies ICDCIT 2010, Bhubaneswar, India, 15-17 February 2010
                              • The 20th International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2010, Bilbao (Spain), August 30-September 3, 2010

                            2009

                              • National Conference on Internet as a Future of Commerce - eBusiness 2009, Poznan (Poland), November 4-5, 2009
                              • International Conference on Information, Communication and E-business Engineering InCEBE 2009, Kathmandu (Nepal), November 29-30, 2009
                              • International Conference on e-Business ICE-B 2009, Milano (Italy), July 7-10, 2009
                              • The 30th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - Concepts, Tools and Applications ISAT 2009, Szklarska Poreba (Poland), September 20-21,2009
                              • The Atlantic Web Intelligence Conference AWIC 2009, September 9-11, 2009, Prague, Czech Republic
                              • The 5th International Workshop on Distributed Cooperative Laboratories - Instrumenting the Grid INGRID 2009, Alghero, Sardinia (Italy), April 1-3, 2009
                              • The Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2009, Prague (Czech Republic), June 3-5, 2009
                              • The 9th National Conference "Virtual University - model, tools, practice", Warsaw (Poland), June 17-19, 2009
                              • The IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications EuroIMSA 2009, Cambridge, United Kingdom, July 13-15, 2009
                              • The 10th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2009, Thessaloniki, Greece, October 7-9, 2009
                              • Workshop on Formal Aspects of Virtual Organizations FAVO’09 with conjunction of the 16th International Symposium on Formal Methods FM’09, Eindhoven, the Netherlands, November 2 - November 6, 2009
                              • International Multiconference on Computer Science and Information Technology IMCIT 2009 incorporating International Workshop on Business Intelligence, Mrągowo (Poland), October 12-14, 2009
                              • The 8th Wuhan International Conference on E-Business WHICEB 2009, Wuhan, China, May 30-31, 2009
                              • The 7th IADIS International Conference e-Society 2009, Barcelona, Spain, 25 - 28 February 2009
                              • The 4th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2009, Milan (Italy), May 6-10, 2009
                              • The 3rd International Workshop on Intelligent Vehicular Communication Systems IVCS’09 co-located with IEEE CCNC, Las Vegas, January 2009, General Vice Chair
                              • The 12th International Conference on Business Information Systems - BIS 2009, Poznan (Poland), April 27-29, 2009
                              • The 7th IADIS International Conference e-Society 2009, Barcelona (Spain), February 25-28, 2009
                              • International Conference on e-Business ICE-B 2009, in conjunction with the International Joint Conference on e-Business and Telecommunications ICETE 2009, Milan (Italy), July 7-10, 2009
                              • The 4th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2009, Colmar (France), July 19-24, 2009
                              • The 7th National Conference on Knowledge Re-engineering and Expert Systems, Wrocław (Poland), June 23-25, 2009

                            2008

                              • The 2008 International Computer Symposium ICS 2008, TamKang University,Tamshui, Taipei, Taiwan, November13-15, 2008
                              • National Conference on System and Operational Research BOS 2008, Rembertów (Poland), September 18-20, 2008
                              • The 29th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - Concepts, Tools and Applications ISAT 2008, Szklarska Poreba (Poland), September 21-23,
                               2008
                              • The 7th International Conference "e-Learning - Theory and Practice", Torun (Poland), May 19 - 20, 2008
                              • The 3rd International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts DIMEA 2008, Athens (Greece), September 10-12,2008
                              • The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2008, Cairo (Egypt), December 1-4, 2008
                              • The 16th National Conference on Electronic Data Interchange and Electronic Commerce EDI-EC 2008, Lodz, June 10-11, 2008
                              • The 3rd Congress on Electronic Economy, Warsaw (Poland), May 19, 2008
                              • The 8th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government ECOM&EGOV'08, Wisla (Poland), October 20-22, 2008
                              • The International Conference on e-Business ICE-B in conjunction of The International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, Porto (Portugal), July 26-29, 2008
                              • Workshop on Formal Aspects of Virtual Organizations FAVO 2008 with conjunction of the 15th International Symposium on Formal Methods FM 2008, Turku (Finland), May 26 - 30, 2008
                              • The 20th International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAISE 2008, Montpellier (France), June 16-20, 2008
                              • The Euro-American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2008, Aracaju (Brazil), September 10-12, 2008
                              • The International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies EC-Web 2008, in conjunction with DEXA 2008, Turin (Italy), September 1-5, 2008
                              • The 9th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2008, Poznań (Poland), September 8-10, 2008
                              • The 6th International Workshop on Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods, Poznań, October 16 - 18, 2008
                              • The 7th Wuhan International Conference on E-Business WHICEB 2008, Wuhan (China) May 31-June 1, 2008
                              • The 3rd International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2008, Bucharest (Romania), June 29 - July 5, 2008
                              • The 6th IADIS International Conference e-Society 2008, Algavre (Portugal), April 9-12th, 2008
                              • The 5th International Conference on Service Systems and Service Management ICSSSM 2008 - Exploring Service Dynamics with Science and Innovative Technology, 30 June - 2 July 2008, Melbourne (Australia)
                              • IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications EuroIMSA 2008, Innsbruck, Austria, March 17-19, 2008
                              • The 11th International Conference on Business Information Systems BIS 2008, Insbruck, Austria, May 5-7, 2008

                            2007

                              • The International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2007, Macao, 10-13 December 2007
                              • The 8th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2007, Nancy (France), December 3-7, 2007
                              • The 7th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2007, Wuhan, China, October 10-12, 2007
                              • The 28th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - Concepts, Tools and Applications ISAT 2007, Szklarska Poreba (Poland), September 20-21,2007
                              • International Multiconference on Computer Science and Information Technology IMCSIT'2007, sub-conference International Conference on Principles of Information Technology and Applications PITA'2007 Wisla (Poland), October 15-17, 2007
                              • 5th International Workshop for Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods, Koblenz (Germany), October 11 - 13, 2007
                              • The International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies EC-WEB'2007, Regensburg, Germany, September 3-7, 2007
                              • 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2007, Regensburg (Germany), September 2007
                              • The 2nd International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2007, Silicon Valley, USA, July 1-6, 2007
                              • The 15th National Conference on Electronic Data Interchange and Electronic Commerce EDI-EC 2007, Lodz (Poland), June 18-19, 2007
                              • Information Resources Management Association IRMA International Conference IRMA 2007, Vancouver (Canada), May 19-23, 2007
                              • Euro-American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2007, Algarve, Faro (Portugal), May 14-17, 2007
                              • The 10th International Conference on Business Information Systems BIS'2007, Poznan (Poland), April 2007
                              • IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications EuroIMSA'2007, Chamonix (France), March 14-16, 2007
                              • National Conference on Virtual University, Warsaw (Poland), February 22, 2007

                            2006

                              • National Conference Tax Administration - Modern, Effective and Friendly, Warsaw (Poland), December 12-13, 2006
                              • The 22nd Fall Meeting of Polish Information Processing Society on Management, Administration and IT, Wisła (Poland), 6-10 November 2006.
                              • National Conference Alternatives to Globalization, Sosnowiec (Poland), November 2006
                              • 7th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE'06, Helsinki (Finland), 25-27 September, 2006
                              • 7th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies EC-WEB 2006, Krakow, Poland, September 5-8, 2006
                              • The 7th IFIP International Conference on Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services BASYS'06, Niagara Falls, Ontario, Canada on September 4-6, 2006
                              • 17th International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA, Krakow, Poland, September 4-8, 2006
                              • The 4th IADIS International Conference e-Society 2006, Dublin, Ireland, 13-16 July, 2006
                              • The 7th International Conference on Web-Age Information Management WAIM'06, Hong Kong, China, June 17-19, 2006
                              • The 9th International Conference on Business Information Systems BIS'2007,
                               Klagenfurt (Austria), May-June, 2006
                              • 16th Information Resources Management Association (IRMA) International Conference 2006, San Diego, California (USA), May 2006
                              • IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and
                               Applications EuroIMSA 2006, Innsbruck, Austria, February 13-15, 2006.
                              • Euro American Conference on Telematics and Information Systems Accessibility and Internationalization of Web-based Information Systems EACTIS, Santa Martha Colombia (South America), February 7-10, 2006
                              • 8th Asia Pacific Web Conference APWeb 2006, Harbin (China), 16-18 January 2006
                              • 6th International Symposium on Applications and the Internet SAINT 2006,
                               Phoenix, Arizona (USA), January 2006 - International Liaison Chair