Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - 2 etaty w Katedrze Technologii Informacyjnych. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 6 asystentów. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

1 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Brukseli w międzynarodowej konferencji ekspertów Komisji Europejskiej “The Economic and Societal Impact of ICT”, organizowanej przez Komisję Europejską (Directorate General Information Society and Media).

30 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w konferencji CISCO Emerging Markets SMB Analyst Event, zorganizowanej przez Polskie Centrum Kompetencji eGov i eEdu (PCC) w Warszawie w dniach 29-30 stycznia 2008 r. W trakcie konferencji podsumowano wyniki pilotażowego programu iExec. Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „iExec Pilot Program in Poland”. W konferencji uczestniczyła również studentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Joanna Zawarska, uczestnicząca w kursie iExec zorganizowanym dla studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przez Katedrę Technologii Informacyjnych. Joanna Zawarska przedstawiła prezentację typu case study pt. “VoIP – the Way to Reduce Cost in an Insurance Company”

29 stycznia 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak wziął udział w spotkaniu liderów grup roboczych europejskiego projektu INTUITION, realizowanego przez Katedrę Technologii Informacyjnych w ramach 6 Programu Ramowego. Dr inż. Walczak pełni funkcję lidera grupy roboczej WG 2.7 Culture and Entertainment. Spotkanie odbyło się w Madrycie w dniach 28 – 29 stycznia 2008 r.

28 stycznia 2008

Konkurs o Złotą Mysz rozstrzygnięty! W dniu 28 stycznia 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dziewiątej już edycji Konkursu o Złotą Mysz. W tym roku konkurs po raz pierwszy był adresowany do studentów studiów dziennych i wieczorowych I roku nowoutworzonego Wydziału Informatyki Gospodarki Elektronicznej, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 na wykład i ćwiczenia z przedmiotu „Technologie informacyjne”, wykładanego przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty w postaci opisu w formacie MS Word i prezentacji w formacie MS PowerPoint były oceniane według następujących kryteriów:  

  • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
  • biznesowy charakter przedsięwzięcia,
  • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

W konkursie wzięło udział 170 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych i przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A jako głównego sponsora konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Nagrodami ufundowanymi przez Bank Zachodni WBK S.A. były atrakcyjne urządzenia elektroniczne: I miejsce: Smartphone ASUS P526 (GSM/GPS/WiFi/...) z kompletem map Europy; II miejsce: Apple iTouch 8GB; III miejsce: Odtwarzacz Creative ZEN 8GB; wyróżnienia: Flashpen Voyager 4GB. Zwycięzcami Konkursu zostali:  

  • I miejsce: Michał Milczewski i Filip Urbański za projekt „ WebTicket”
  • II miejsce: Agnieszka Kukułka i Ewa Filipowicz za projekt „Wspólne podróżowanie”
  • III miejsce: Justyna Strzykała i Marcin Ratajczak za projekt „ Wynajem oprogramowania”

Wyróżnienia:

  • Piotr Gałązka za projekt „Małe społeczności”
  • Paweł Sarnowski i Bartłomiej Szymański za projekt „Online Band”
  • Rafał Gabler i Jakub Gromek za projekt „Bookland – rejestracja do lekarza online”

Uroczystość wręczenia nagród prowadził prof. Wojciech Cellary, a zwycięzcom nagrody wręczyli: Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, prof. dr hab. Krzysztof Malaga i Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej BZWBK S.A., mgr Miłosz Brakoniecki.

23 stycznia 2008

Mgr inż. Grzegorz Wojciechowski wziął udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowo-edukacyjnym International Crossroads at INT – Global Trends in Management and Technology, zorganizowanym przez Institut National des Télécommuniactions w Evry (Francja) w dniach od 22 – 25 stycznia 2008 r. Podczas konferencji przedstawiciele uczelni z całej Europy prezentowali ofertę naukowo-edukacyjną swoich uczelni. Mgr inż. Wojciechowski prezentował ofertę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

22 stycznia 2008

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Jackowi Chmielewskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

16 stycznia 2008

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania gościli w dniu 16 stycznia 2008 r. doradców inwestycyjnych Domu Maklerskiego BZWBK S.A.: panów Tomasza Kaczmarka i Artura Pisarzowskiego, którzy zapoznali studentów z istotą pracy maklera i doradcy inwestycyjnego oraz z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnych w pracy maklera i doradcy.

15 stycznia 2008

Mgr inż. Jacek Chmielewski, asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych obronił w dniu 15 stycznia 2008 r. rozprawę doktorską pt. Metadata Schema of Interactions for Multimedia Objects (Schemat metadanych interakcji obiektów multimedialnych). Publiczna obrona rozprawy odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska) i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza).

9 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

8 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład dla słuchaczy międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pracowni Pytań Granicznych. Tematem wykładu były aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi