Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Uruchomiony został serwer Discord poświęcony specjalności E-Bizes, dostępny pod adresem https://discord.gg/WSquDwzhRP.Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

14 lutego 2008

W dniach 13 – 14 lutego 2008 r. Katedra Technologii Informacyjnych gościła z wizytą naukową naukowców z Tajwanu, zainteresowanych współpracą naukową z polskimi uczelniami. Gośćmi Katedry byli: Dr. Chia-Hsiang Chang, General Director of Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan), Dr. Frank Tsai - Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan) oraz towarzyszący im Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). Podczas specjalnego seminarium pracownicy Katedry przedstawili aktualne wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze.

12 lutego 2008

W dniu 12 lutego 2008 w Katedrze Technologii Informacyjnych złożyli wizytę naukową przedstawiciele amerykańskiej korporacji telekomunikacyjnej Telcordia Inc.: Dr. Marek Rusinkiewicz, Vice-President, Software and Application Research, Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). W trakcie wizyty goście zapoznali się z aktualnymi wynikami badań prowadzonych w Katedrze oraz omawiali współpracę w ramach Telcordia Poland R&D.

4 lutego 2008

Dr inż. Wojciech Wiza złożył w dniach 4 – 6 lutego 2008 r. wizytę naukową w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wizyta miała na celu prezentację oprogramowania ARCO i zapoznanie pracowników muzeów z możliwościami tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych przy wykorzystaniu narzędzi ARCO.

1 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Brukseli w międzynarodowej konferencji ekspertów Komisji Europejskiej “The Economic and Societal Impact of ICT”, organizowanej przez Komisję Europejską (Directorate General Information Society and Media).

30 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w konferencji CISCO Emerging Markets SMB Analyst Event, zorganizowanej przez Polskie Centrum Kompetencji eGov i eEdu (PCC) w Warszawie w dniach 29-30 stycznia 2008 r. W trakcie konferencji podsumowano wyniki pilotażowego programu iExec. Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „iExec Pilot Program in Poland”. W konferencji uczestniczyła również studentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Joanna Zawarska, uczestnicząca w kursie iExec zorganizowanym dla studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przez Katedrę Technologii Informacyjnych. Joanna Zawarska przedstawiła prezentację typu case study pt. “VoIP – the Way to Reduce Cost in an Insurance Company”

29 stycznia 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak wziął udział w spotkaniu liderów grup roboczych europejskiego projektu INTUITION, realizowanego przez Katedrę Technologii Informacyjnych w ramach 6 Programu Ramowego. Dr inż. Walczak pełni funkcję lidera grupy roboczej WG 2.7 Culture and Entertainment. Spotkanie odbyło się w Madrycie w dniach 28 – 29 stycznia 2008 r.

28 stycznia 2008

Konkurs o Złotą Mysz rozstrzygnięty! W dniu 28 stycznia 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dziewiątej już edycji Konkursu o Złotą Mysz. W tym roku konkurs po raz pierwszy był adresowany do studentów studiów dziennych i wieczorowych I roku nowoutworzonego Wydziału Informatyki Gospodarki Elektronicznej, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 na wykład i ćwiczenia z przedmiotu „Technologie informacyjne”, wykładanego przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty w postaci opisu w formacie MS Word i prezentacji w formacie MS PowerPoint były oceniane według następujących kryteriów:  

  • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
  • biznesowy charakter przedsięwzięcia,
  • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

W konkursie wzięło udział 170 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych i przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A jako głównego sponsora konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Nagrodami ufundowanymi przez Bank Zachodni WBK S.A. były atrakcyjne urządzenia elektroniczne: I miejsce: Smartphone ASUS P526 (GSM/GPS/WiFi/...) z kompletem map Europy; II miejsce: Apple iTouch 8GB; III miejsce: Odtwarzacz Creative ZEN 8GB; wyróżnienia: Flashpen Voyager 4GB. Zwycięzcami Konkursu zostali:  

  • I miejsce: Michał Milczewski i Filip Urbański za projekt „ WebTicket”
  • II miejsce: Agnieszka Kukułka i Ewa Filipowicz za projekt „Wspólne podróżowanie”
  • III miejsce: Justyna Strzykała i Marcin Ratajczak za projekt „ Wynajem oprogramowania”

Wyróżnienia:

  • Piotr Gałązka za projekt „Małe społeczności”
  • Paweł Sarnowski i Bartłomiej Szymański za projekt „Online Band”
  • Rafał Gabler i Jakub Gromek za projekt „Bookland – rejestracja do lekarza online”

Uroczystość wręczenia nagród prowadził prof. Wojciech Cellary, a zwycięzcom nagrody wręczyli: Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, prof. dr hab. Krzysztof Malaga i Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej BZWBK S.A., mgr Miłosz Brakoniecki.

23 stycznia 2008

Mgr inż. Grzegorz Wojciechowski wziął udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowo-edukacyjnym International Crossroads at INT – Global Trends in Management and Technology, zorganizowanym przez Institut National des Télécommuniactions w Evry (Francja) w dniach od 22 – 25 stycznia 2008 r. Podczas konferencji przedstawiciele uczelni z całej Europy prezentowali ofertę naukowo-edukacyjną swoich uczelni. Mgr inż. Wojciechowski prezentował ofertę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

22 stycznia 2008

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Jackowi Chmielewskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

16 stycznia 2008

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania gościli w dniu 16 stycznia 2008 r. doradców inwestycyjnych Domu Maklerskiego BZWBK S.A.: panów Tomasza Kaczmarka i Artura Pisarzowskiego, którzy zapoznali studentów z istotą pracy maklera i doradcy inwestycyjnego oraz z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnych w pracy maklera i doradcy.