Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

7 kwietnia 2008

W dniach od 30 marca do 6 kwietnia 2008 r. prof. Wojciech Cellary przebywał z wizytą naukową w Taipei (Taiwan). Prof. Cellary był gościem następujących instytucji: National Taiwan University of Science and Technology, National Central University, National Taiwan University, Institute for Information Industry, Chunghwa Telecom Co., Ltd., Industrial Technology Research Institute, Hsinchu Science Park, Telcordia Applied Research Center, National Palace Museum oraz Ministry of Economic Affairs.

4 kwietnia 2008

W dniach 30 marca - 6 kwietnia 2008 r. prof. Wojciech Cellary przebywał z wizytą naukową w Taipei (Taiwan). Prof. Cellary był gościem następujących instytucji: National Taiwan University of Science and Technology, National Central University, National Taiwan University, Institute for Information Industry, Chungwa Telecom Co. Ltd., Industrial Technology Research Institute, Telcordia Applied Research Center oraz Ministry of Economic Affairs. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy naukowej z wiodącymi instytucjami naukowymi Taiwanu. Podczas wizyt prof.

26 marca 2008

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji The International Conference for Industry and Academia "The Internet of Things", która odbyła się w dniach od 26 do 28 marca 2008 w Zurichu. Więcej informacji o konferencji znajdziesz tu: http://www.the-internet-of-things.org

19 marca 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tematem posiedzenia była przyszłość środków masowego przekazu. Prof. Cellary wygłosił ko-referat do referatu głównego wygłoszonego przez prof. Tomasza Goban-Klassa.

16 marca 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. "Sieciowe organizacje wirtualne" podczas Drzwi Otwartych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

12 marca 2008

W dniach 11 - 12 marca 2008 r. gościł w Katedrze Technologii Infomacyjnych Prof. Dr. Ruediger Grimm z IT Risk Management Department of Informatics University Koblenz-Landau. Prof. Grimm zapoznał się z wynikami badań członków zespołu, a w dniu 12 marca wygłosił wykład w ramach Zajęć Otwartych pt. "Digital Rights Management and Alternative Business Models for Virtual Goods".  

10 marca 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Forum Innowacji Microsoft 2008 – Rola innowacji w życiu społecznym i gospodarczym Polski”. Prof. Cellary wziął udział w panelu dyskusyjnym „Jak pobudzić innowacje w Polsce”.

6 marca 2008

Dr inż. Wojciech Wiza wziął udział w konferencji „W stronę nowoczesnego muzeum” zorganizowanej w dniach 6-7 marca 2008 r. w Warszawie przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Podczas sesji „Nowe media w muzeum: ekspozycja, informacja, promocja – aktualne technologie informatyczne w inwentaryzacji i dokumentacji” dr Wiza zaprezentował oprogramowanie ARCO do tworzenia wirtualnych ekspozycji.

28 lutego 2008

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie po przeprowadzonym kolokwium, nadała jednogłośnie dr. inż. Jarogniewowi Rykowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents.

27 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, które odbyło się w Warszawie w dniu 27 lutego 2008 r. Tematem przewodnim spotkania była „Ewolucja systemów wartości w Europie i aktualne kontrowersje wokół tej tematyki”.