Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 września 2008

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w XIV Forum Teleinformatyki, które odbyło się w dniach 18 - 19 września 2008 w Legionowie. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Przekraczanie granic: zintegrowane e-usługi administracji i biznesu” podczas sesji metodologicznej pt. "Usługi i dokumenty elektroniczne – skutki czy przyczyny zmian?".Uczestniczył również w pracach Kapituły Nagrody im. Marka Cara, jako laureat nagrody w 2007 roku.

17 września 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Editorial Advisory Board międzynarodowego czasopisma The Open Virtual Reality Journal, dostępnego on-line pod adresem: http://www.bentham.org/open/tovrj/EBM.htm

17 września 2008

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do wygłoszenia wykładu pt. "Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi" dla nauczycieli szkół średnich okręgu konińskiego. 

11 września 2008

W dniach od 8 do 10 września Katedra Technologii Informacyjnych gościła uczestników międzynarodowej konferencji The 9th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2008. Sesje odbywały się w Gmachu Głównym AEP przy al. Niepodległości 10. W konferencji wzięło udział blisko 90 uczestników z 20 krajów świata, wygłoszono 66 referatów. W ramach konferencji odbyły się również dwie sesje specjalne: Workshop on Collaborative Virtual Museum oraz Networking Mobile Virtual Knowledge, a także "brainstorming session" Collaborative Networks in Extending Active Life of Retired Professionals.

Więcej informacji o konferencji http://www.pro-ve.org

1 września 2008

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski został zaproszony do udziału w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

14 sierpnia 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak wziął udział w dwóch międzynarodowych konferencjach, które odbyły sie w Los Angeles (California, USA): The 13th International Symposium on Web 3D Technology Web3D'08 (9-10 sierpnia 2008) oraz The 35th SIGGRAPH Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (11-15 sierpnia 2008). Podczas konferencji Web3D'08 dr inż. Walczak wygłosił referat pt. Structured Design of Interactive VR Applications.

Więcej o konferencji Web3D: http://www.web3d.org/conferences/web3d2008/

Więcej o konferencji SIGGRAPH: http://www.siggraph.org/s2008/

1 sierpnia 2008

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się wywiad, jakiego Prof. Wojciech Cellary udzielił po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Fabio Colasantim, które odbyło się 24 lipca w Warszawie. Tematyka wywiadu nawiązuje do założeń Strategii Społeczeństwa Informacyjnego, przygotowywanej przez MSWiA.

24 lipca 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatytułowanej "Społeczeństwo informacyjne cztery lata po akcesji do Unii Europejskiej - jaka strategia dla Polski?". Gościem honorowym spotkania był Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów - Fabio Colasanti. Prof. Cellary wyglosił wystąpienie wprowadzające do dyskusji pt. Społeczeństwo informacyjne w Polsce - szansa i konieczność.

17 lipca 2008

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Programowego The 4th International Conference on Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2009, która odbędzie się w Mediolanie w dniach 6-10 maja 2009 r.

15 lipca 2008

Mgr inż. Rafał Wojciechowski obronił z sukcesem rozprawę doktorską pt. Modeling Interactive Educational Scenarios in a Mixed Reality Environment (Modelowanie interaktywnych scenariuszy edukacyjnych w środowisku mieszanej rzeczywistości) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i decyzją Rady Wydziału ETI otrzymał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych.