Publications in the area of smart multi-device applications

[118] Walczak, K., W. Wiza, J. Chmielewski, “Adaptation of User Interfaces in SOA Applications”, e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction, 2011 (accepted for publication)
[119] Chmielewski, J., K. Walczak, W. Wiza, and A. Wójtowicz, “Adaptable User Interfaces for SOA Applications in the Construction Sector” , in: SOA Infrastructure Tools - Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 493-469, ISBN 978-83-7417-544-9
[120] Chmielewski, J., K. Walczak, and W. Wiza, “Mobile Interfaces for Building Control Surveyors”, in: Software Services for e-World, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 341, ed. Cellary, W., and E. Estevez , The 10th IFIP WG.6.11 Conference on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2010, Buenos Aires, Argentina, Nov. 3-5, 2010, Springer, pp. 29-39, ISBN 978-3-642-16282-4
[121] Chmielewski, J., Multimedialne urządzenia dostępowe do usług sieciowych realizowanych w strukturze SOA , in: Multimedia w biznesie i w zarządzaniu, ed. Kiełtyka, L. , Difin S.A., 2009, pp. 48-57, ISBN 978-83-7641-129-3