Daniel Wilusz

Więcej informacji:

Daniel Wiluszdr Daniel Wilusz
Adiunkt

email: wilusz[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2762
pokój: 1.11 CEUE
 


DANIEL WILUSZ ukończył z wyróżnieniem specjalność Elektroniczny Biznes na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W roku 2010 obronił pracę magisterską na temat "Architecture of Semi-anonymous, Account-based Electronic Money System" i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W 2010 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które ukończył w październiku 2014 roku. Od października 2014 jest zatrudniony w Katedrze Technologii Informacyjnych. W maju 2019 roku obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską zatytułowaną „System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet” i uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jego zainteresowania obejmują m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem i poufnością systemów rozproszonych oraz zastosowania Internetu Rzeczy.

Obszary zainteresowań

   • Systemy elektronicznych płatności
   • Kryptografia stosowana
   • Cyberbezpieczeństwo
   • Systemy rozproszone
   • Internet Rzeczy
   • Elektroniczny handel

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2021/2022

   • Electronic commerce and business
   • Electronic economy
   • Database technology in business
   • Project management
   • Elektroniczny biznes
   • Strategie elektronicznego biznesu
   • Internet rzeczy

Przedmioty prowadzone w latach ubiegłych

   • Programowanie komputerów
   • Bazy danych
   • Zaawansowane technologie baz danych
   • Sieci automatyki i domotyki
   • Technologie informacyjne
   • Informatyka w zarządzaniu

Projekty

   • Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach
   • IDS: Insured Data System
   • Halley: A Secured Crypto Asset Wallet for Businesses
   • Nash: A Security Fabric for P2P Networking
   • InterVault Secure Communication
   • GOLIATH: Goal Oriented Layered system for Interoperable Activities of THings

Nagrody i wyróżnienia

   • 2017 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym

Członkostwo w komitetach programowych konferencji naukowych

   • 4th International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust - HCI-CPT 2022 Gothenburg (Sweden), June 26 - July 1, 2022
   • 11th International Conference on Software and Computing Technologies - ICSCT 2022 Da Nang (Vietnam), April 2 - 4, 2022
   • 15th IADIS International Conference on Information Systems 2022 - IS 2022 Porto (Portugal), March 12 - 14, 2022
   • International Conference on Industry Science & Computer Science Innovation - iSCSi’21 Vila Nova de Gaia (Portugal), March 9 - 11, 2022
   • 2nd European Symposium on Software Engineering - ESSE 2021 Larissa (Grece), November 6 - 8, 2021
   • 3rd International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust - HCI-CPT 2021 Washington DC (USA), July 24-29, 2021
   • 14th IADIS International Conference on Information Systems - IS 2021 (Virtual), March 3 - 5, 2021
   • 22nd International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2020 Prague (Czech Republic), May 5 - 7,  2020

Organizacja konferencji

   • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Web3D 2018 The 23rd International ACM Conference on 3D Web Technology" 20-22 czerwca 2018, Poznań
   • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "WETICE-2017 The 26th IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises" 21-23 czerwca 2017, Poznań
   • Członek Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Naukowej “InterEconoMIX 2012 - A Young Researcher's Perspective on the Main Economics Issues” 24 listopada 2012, Poznań.
   • Członek Komitetu Organizacyjnego IV Środowiskowej Konferencji Doktorantów "Gospodarka Technologia Społeczeństwo" 9 czerwca 2012, Poznań.
   • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Środowiskowej Konferencji Doktorantów "Gospodarka Technologia Społeczeństwo" 25 czerwca 2011, Poznań.