Wojciech Cellary

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307Więcej informacji: Informacje ogólne, Statystyki, Nagrody i wyróżnienia, Publikacje, Wykłady wiodące, Wykłady zaproszone, Organizacja konferencji, Komitety programowe konferencji, Panele dyskusyjne, Tutoriale, Seminaria na zagranicznych uniwersytetach, Promotorstwo rozpraw doktorskich, Rady i komisje, Komitety redakcyjne, Felietony  


Prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym pracował 25 lat od 1996–2021 roku, w latach 1996–2020 pełniąc funkcje kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Prof. W. Cellary w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech, na których prowadził wykłady i badania naukowe. Ponadto był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Macao SAR Chiny i Guimarães w Portugalii. Obecnie jest profesorem w Uniwersytecie WSB Merito.

Prof. W. Cellary był kierownikiem 83 projektów badawczych i przemysłowych dotyczących rozwoju sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych oraz ich zastosowań w telekomunikacji, przemyśle komputerowym, elektroenergetyce, edukacji i administracji. Projekty te były finansowane przez przemysł polski, francuski i amerykański, a także 4, 5, 6 i 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Jest współautorem 3 patentów europejskich. Był głównym organizatorem 62 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz członkiem komitetów programowych kolejnych 419 konferencji. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji: 11 książek, 17 książek jako redaktor, 30 rozdziałów w książkach, 163 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz 77 felietonów o tematyce informatycznej opublikowanych w Gazecie Wyborczej. Poza pracą naukową i dydaktyczną jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo, członkostwo w licznych organizacjach zawodowych, radach redakcyjnych czasopism naukowych, grup eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach. W 2002 r. był przedstawicielem Polski na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ poświęconym "ICT for Development". Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało następnie habilitacje, a 2 tytuł profesora. Jest laureatem 51 nagród za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, w tym Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego przyznanej w 2021 roku. Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów.

Problematyka badawcza

   • Technologie elektronicznego biznesu
   • Elektroniczna administracja
   • Gospodarka i społeczeństwo cyfrowe
   • Przemysł 4.0