Jakub Gromadziński

Jakub Gromadzińskimgr Jakub Gromadziński
Asystent

email: gromadzinski[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 0000
pokój: 1.5 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-4015-8948


JAKUB GROMADZIŃSKI otrzymał w roku 2017 tytuł licencjata, a w 2019 roku tytuł magistra na międzyuczelnianym kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy realizowanym wspólnie przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł pracy magisterskiej: "Koncepcja inteligentnego miasta na przykładach wybranych miast europejskich i azjatyckich oraz propozycja inteligentnych rozwiązań dla Poznania". W roku 2021 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych.

Obszary zainteresowań

  • Internet Rzeczy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne