Jarogniew RykowskiWięcej informacji:

Jarogniew Rykowskidr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. UEP

email: rykowski[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2714
pokój: 1.9 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-7944-6061

JAROGNIEW RYKOWSKI ukończył studia w roku 1986 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera informatyka. W roku 1995 otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Od roku 1986 do 1992 pracował w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, kolejno jako konstruktor, asystent oraz starszy asystent. Jednocześnie był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym „AdvaCom” sp. z o.o., na etacie specjalisty. Uczestniczył w tym czasie w kilku projektach badawczych, w tym w dwóch projektach rządowych (wspólnie z ZE ELWRO we Wrocławiu): 8.10 i 8.33, mających na celu opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej sprzętu i oprogramowania profesjonalnych systemów wielomikrokomputerowych i mikrokomputera szkolnego. W ramach tego ostatniego projektu był jednym z głównych projektantów sieci komputerowej Junet i kompilatora języka LOGO, które później zostały także zaimplementowane na komputerze IBM PC (w ramach zamówienia Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Od roku 1992 do roku 1996 pracował, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt, we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych (EFP). Po zlikwidowaniu tej uczelni przeszedł do Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie współuczestniczył w tworzeniu Katedry Technologii Informacyjnych. O roku 1996 do chwili obecnej jest pracownikiem tej Katedry, od lipca 2010 r. na etacie profesora nadzwyczajnego UEP.

W czasie swojej pracy odbył szereg staży zagranicznych, spędzając m. in. dwa miesiące na Uniwersytecie w Eindhoven, szereg tygodni na Uniwersytecie Paris-Dauphine, dwa tygodnie na Uniwersytecie w Sztuttgarcie oraz kilka miesięcy w ośrodkach naukowo-badawczych firmy Bull (Francja). Został dwukrotnie wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, zespołowymi I i II stopnia, oraz kilkukrotnie nagrodami Rektorów Politechniki Poznańskiej i EFP.

Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują (między innymi): Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) oraz systemy cichego przetwarzania danych (ang. calm lub ubiquitous computing), wykorzystanie technologii personalizacyjnych oraz semantycznych w aplikacjach Internetu Rzeczy, "inteligentne" budynki oraz miejsca pracy, telematykę (sieć komputerową obejmującą poruszające się pojazdy oraz infrastrukturę drogową), sieci i aplikacje ad-hoc i multi-hop i inne zagadnienia pokrewne.

Jarogniew Rykowski jest autorem i współautorem trzech książek, około 50 artykułów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach (krajowych i zagranicznych), oraz dwóch patentów i dwóch wniosków patentowych.

Zainteresowania naukowe

   • Internet Rzeczy
   • Systemy rozproszone
   • Systemy cichego przetwarzania danych
   • Telematyka
   • Sieci i aplikacje ad-hoc i multi-hop

Dydaktyka

   • Techniki Internetowe – wykłady i laboratoria
   • Technologie Informacyjne – wykłady po angielsku dla studentów specjalności e-Biznes
   • Specjalność Aplikacje Internetu Rzeczy – koordynator kierunku międzyuczelnianego z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego
   • Internet Rzeczy – wykład i laboratorium dla specjalności Aplikacje Internetu Rzeczy

Nagrody i wyróżnienia

   • Nagroda specjalna w konkursie Związku Banków Polskich podczas XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej za utworzenie i prowadzenie kierunku studiów "Aplikacje Internetu Rzeczy", 7 czerwca 2018
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, październik 2016
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 – za wzorową koordynację realizacji projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP”, październik 2016
   • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013: za publikację monografii w języku angielskim „WiFi, WiMAX, and LTE Multi-Hop Mesh Networks. Basic Communication Protocols and Application Areas” (autorzy: Rykowski J., Hung-Yu Wei, and Sudhir Dixit); październik 2013
   • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej, październik 2012
   • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012 - za prace związane z przygotowaniem programów kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Techniczne Zastosowania Internetu zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, październik 2012
   • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za rozprawę habilitacyjną pt. Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents, październik 2008
   • Druga nagroda zespołowa dla Katedry Technologii Informacyjnych oraz firmy Philips Lighting Poland w międzynarodowym konkursie "Award of Logistics Excellence 2001" organizowanym przez The European Logistics Association ELA za opracowanie i wdrożenie "Internet e-Order Management System e MAX MultiLingual" w 27 krajach Europy, Środkowego Wschodu, Środkowej Azji, Bruksela, listopad 2001
   • Zespołowa nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za projekt "Biznes elektroniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", October 2001
   • Nagroda zespołowa w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Logistyków za zaprojektowanie i wdrożenie wraz z firmą Philips Lighting Poland systemu "Internet e-Order Management System e MAX MultiLingual" deployed in the Philips Lighting Poland, w 27 krajach Europy, Środkowego Wschodu, Środkowej Azji, czerwiec 2001
   • Pierwsza nagroda w konkursie "Gospodarka internetowa na uczlni" pod patronatem Prezydenta Polski, sponsorowanym przez firmę Intel za projekt "Biznes Elektroniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Październik 2000