Beata Maciejewska

Beata MaciejewskaBeata Maciejewska
Sekretariat

email: maciejewska[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 27 00

pokój: 1.2 CEUEBEATA MACIEJEWSKA jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od maja 1999 r. podjęła pracę w Katedrze Badań Operacyjnych, w której pracowała do 2019 roku. W ramach reorganizacji Uczelni przez rok była pracownikiem Centrum Edukacji Menedżerskiej. Od października 2020 roku jest pracownikiem Sekretariatu Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej. W zakresie jej obowiązków jest obsługa administracyjna Katedry Technologii Informacyjnych oraz Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej.