Mikołaj Maik

Mikołaj Maikmgr Mikołaj Maik
Asystent

email: maik[at]kti.ue.poznan.pl


pokój: 1.5 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0002-9128-9617


MIKOŁAJ MAIK otrzymał w 2019 roku tytuł licencjata na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w 2021 roku tytuł magistra na międzyuczelnianym kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy realizowanym wspólnie przez Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł pracy magisterskiej: "Metody interakcji z wirtualnym środowiskiem w symulacjach szkoleniowych". W roku 2021 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych.

Obszary zainteresowań

  • Wykorzystanie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości w biznesie
  • Systemy multimedialne
  • Produkcja gier
  • Internet rzeczy

Nagrody i wyróżnienia

  • 01.2019 - Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019
  • 06.2018 - I miejsce w VR Hackathonie za najlepszy projekt w kategorii "Interactive 3D visualization of one of the building of the Poznań University”
  • 05.2018 – II miejsce w Hackathonie „My Digital Footprint” za projekt „System rekrutacji XXI wieku”