Adam Gałązkiewicz

Adam Gałązkiewiczmgr Adam Gałązkiewicz
Asystent

email: galazkiewicz[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2754
pokój: 1.6 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-3175-1053


ADAM GAŁĄZKIEWICZ otrzymał w 2018 roku tytuł licencjata na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w 2020 roku tytuł magistra na międzyuczelnianym kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy realizowanym wspólnie przez Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł pracy magisterskiej: "Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa systemów zarządzania treściami z wykorzystaniem obliczeń wielostronnych". W roku 2020 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych.

Obszary zainteresowań

  • Wirtualna rzeczywistość
  • Internet Rzeczy
  • Cyberbezpieczeństwo