Tomasz Krokosz

Tomasz Krokosz

mgr inż. Tomasz Krokosz
Doktorant

email: krokosz[at]kti.ue.poznan.pl
pokój: 1.5 CEUE (piątek)
208, Budynek A (poniedziałek – czwartek)

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-1518-5848TOMASZ KROKOSZ w 2014 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Poznańskiej na kierunku Informatyka, specjalność Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Systemy baz danych.

Od stycznia 2015 roku jest zatrudniony w Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na stanowisku programisty, w którym wykonał kilkanaście projektów dla różnych działów/jednostek uczelni.

W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem dr. hab. inż. Jarogniewa Rykowskiego.


Obszary zainteresowań:

   • Programowanie
   • Kryptografia
   • Projektowanie i programowanie baz danych
   • Internet Rzeczy