Paweł Sobociński

Paweł Sobocińskimgr Paweł Sobociński
Asystent

email: sobocinski[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2753
pokój: 1.6 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0002-0529-252X


PAWEŁ SOBOCIŃSKI otrzymał w 2018 roku tytuł licencjata, a w 2020 roku tytuł magistra na kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu. Tytuł pracy magisterskiej: "Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia promocji". W roku 2020 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych.

Obszary zainteresowań

  • Wirtualna rzeczywistość
  • Wzbogacona rzeczywistość
  • Ontologie i Semantyczny Internet