Jakub Flotyński

Więcej informacji

Jakub Flotyńskidr inż. Jakub Flotyński
Adiunkt

email: flotynski[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 2758
pokój: 1.7 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-5104-2022

JAKUB FLOTYŃSKI otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalności systemy multimedialne na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2015 roku. Tytuł pracy doktorskiej: "Semantic Modeling of Interactive 3D Content". Praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem. 

W 2011 roku otrzymał tytuł magistra elektroniki i telekomunikacji, kończąc z wyróżnieniem dzienne studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalności Radiokomunikacja. Temat pracy magisterskiej: "Wireless Mesh Network Testbed with a Deterministic Medium Access". Praca magisterska została obroniona z wyróżnieniem.

W 2010 roku otrzymał tytuł magistra informatyki, kończąc z wyróżnieniem dzienne studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunku Informatyka, specjalności Sieci Komputerowe i Systemy Rozproszone. Temat pracy magisterskiej: "Deklaratywny opis procesów biznesowych w systemach zorientowanych na usługi, tworzonych w oparciu o paradygmat REST".

W 2009 roku otrzymał tytuł inżyniera informatyki, kończąc dzienne studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej, kierunku Informatyka. Temat pracy inżynierskiej: "Multimedialny przewodnik miasta Poznania dla urządzeń mobilnych".

Posiada certyfikat projektanta systemów okablowania strukturalnego „Molex Premise Networks”.

Od 2015 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych. Uczestniczył w projekcie IT-SOA "Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA".

Obszary zainteresowań

   • Multimedia
   • Wirtualna rzeczywistość
   • Semantic Web
   • Systemy rozproszone

Projekty

   • Metody bezpiecznej dynamicznej kompozycji i eksploracji treści i
    usług VR/AR w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem opisów
    semantycznych
   • Wszechobecne Aplikacje Bankowości Mobilnej

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 - Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Ontology-Based  Representation and Modelling of Synthetic 3D Content: A State-of-the-Art Review”, w:  Computer Graphics Forum
 • 2017 - Nagroda Naukowa POLITYKI za dotychczasowy wybitny dorobek naukowy i umiejętność łączenia osiągnięć naukowych ze zdolnością upowszechniania i promocji nauki.
 • 2017 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Graphical Models – za artykuł „ Customization of 3D Content with semantic metascenes”.
 • 2016 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
 • 2015 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych; wręczenie 16 października 2015
 • 2014 - uczestnictwo w komitecie programowym konferencji The Second International Conference on Building and Exploring Web Based Environments, 20-24.04.2014, Chamonix, Francja
 • 06.2013 - nagroda Best Paper Award na międzynarodowej konferencji The 6th International Conference on Human System Interaction w dziedzinie interakcja człowiek-komputer za artykuł: "Harvesting of Semantic Metadata from Distributed 3D Web Content"
 • 09.2011 - nagroda Best Paper Award na międzynarodowej konferencji The 32nd International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2011 za artykuł: "Securing Learning Services Accessible with Adaptable User Interfaces" (autorzy: Wójtowicz, A., J. Flotyński, D. Rumiński, K. Walczak)
 • 2011 – stypendium naukowe dziekana Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej
 • 2010 - tytuł magistra informatyki z wyróżnieniem
 • 2006–2010 – stypendium naukowe dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 • 01.2008 – I miejsce w konkursie projektowania inteligentnych algorytmów rozpoznawania podpisów, Politechnika Poznańska