Adam Wójtowicz :: Informacje ogólne

Więcej informacji:

Adam Wójtowiczdr hab. inż. Adam Wójtowicz, prof. UEP

email: awojtow[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2774

pokój: 1.8 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-1276-0915


Wykształcenie:

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, Politechnika Wrocławska, rok 2019
 • stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, Politechnika Gdańska, rok 2010
 • tytuł magistra inżyniera informatyki (specjalizacja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji), Politechnika Poznańska, rok 2003
 • tytuł inżyniera informatyki, Politechnika Poznańska, rok 2000

Doświadczenie naukowe:

Obszary zainteresowań:

   • bezpieczeństwo systemów informatycznych
   • kontekstowe uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja transakcji
   • biometryczna kontrola dostępu w systemach multimodalnych
   • bezpieczeństwo systemów wszechobecnych i Internetu rzeczy
   • prywatność użytkowników w systemach informatycznych

Dydaktyka:

   • Seminarium magisterskie: Cyberbezpieczeństwo
   • Information Security (wykład)
   • IT System Security (wykład, laboratorium)
   • Programowanie komputerów I (wykład)
   • Programowanie komputerów II (laboratorium)
   • Web Application Project (wykład)
   • Technologie informacyjne (wykład)
   • Informatyka w zarządzaniu (wykład)