25 LIPCA 2021

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył zdalnie w konferencji: The 8th International Conference on The Human Side of Service Engineering, wchodzącej w skład multikonferencji: The 12th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 25-30 lipca, 2021, Nowy Jork (USA). Był współautorem rozdziału w książce:

Wojciech Cellary, Louis E. Freund, Stephen K. Kwan, Christine Leitner, and Jim Spohrer, The Human-Side of Service Engineering: Advancing Technology’s Impact on Service Innovation, in: Christine Leitner, Walter Ganz, Debra Satterfield, Clara Bassano (Eds.), Advances in the Human Side of Service Engineering, Lecture Notes in Networks and Systems, Volume 266, Springer Nature, Cham, pp. 3-17.

Prof. Wojciech Cellary przewodniczył sesji i był członkiem komitetu nagrody za najlepszy artykuł.