Sergiusz Strykowski

Więcej informacji:

Sergiusz Strykowski

dr inż. Sergiusz Strykowski
Pracownik naukowy

email: strykow[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48.61 639 2771

pokój: 2.5 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0002-7554-3873


Doświadczenie zawodowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Technologii Informacyjnych, od 1999

 • Patrimonium.net – Digital 3D Reconstructions in Virtual Research Environments, 2016
  Projekt realizowany wspólnie z Herder-Institut für Historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft
  Zakres projektu: Budowa internetowej platformy współpracy rozproszonych zespołów przy trójwymiarowej rekonstrukcji i semantycznego opisu obiektów dziedzictwa kulturowego
  Funkcja w projekcie: Lider technologiczny, deweloper
 • Innovative Strategic Management Games as a Teaching Methodology for Entrepreneurship and Business Education – bGame, 2015 - 2017
  Projekt finansowany z Programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne, Portugalia
  Zakres projektu: Opracowanie i implementacja wirtualnego symulatora biznesowego przeznaczonego do kształtowania umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego wśród pracowników i menedżerów MŚP
  Funkcja w projekcie: Konsultant technologiczny i biznesowy
 • Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych InnoUEP, 2015
  Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Zakres projektu: Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie w specjalistyczną aparaturę Sieci 7 Pracowni Badawczych UEP
  Funkcja w projekcie: Kierownik projektu
 • Virtual Game Method in Higher Education – GAMES, 2014 – 2016
  Projekt finansowany z Programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne
  Zakres projektu: Opracowanie i implementacja internetowej gry dydaktycznej Business Arena służącej do nauczania zarządzania przedsiębiorstwami
  Funkcja w projekcie: Lider technologiczny, współautor koncepcji gry dydaktycznej
 • Procesowe podejście do zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 2012 - 2013
  Zakres projektu: Opracowanie aktualnej i docelowej mapy procesów UEP zakładającej zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi oraz automatyzacje czynności rutynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych
  Funkcja w projekcie: Kierownik projektu
 • Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA, 2009-2013
  Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Zakres projektu: Opracowanie i implementacja rozwiązania e-administracji dotyczącego modelowania i wykonywania postępowań administracyjnych
  Funkcja w projekcie: Kierownik obszarów projektu z zakresu e-administracji, autor koncepcji modelowania postępowań administracyjnych, główny architekt systemu implementującego koncepcję, programista
 • Koncepcja budowy internetowego systemu zarządzania szkoleniami przy wykorzystaniu platformy Ruby on Rails, 2008
  Projekt finansowany z Programu "Bon na Innowacje", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Funkcja w projekcie: Konsultant
 • Koncepcja wykorzystania aplikacji internetowych w procesie planowania strategicznego za pomocą Metody Aktywnego Planowania Strategicznego, 2008
  Projekt finansowany z Programu "Bon na Innowacje", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Funkcja w projekcie: Główny konsultant i autor koncepcji
 • iExec Business Essentials - opracowanie polskiej wersji programu, 2008
  Cisco Systems, Inc.
  Funkcja w projekcie: Główny konsultant i autor opracowania
 • Naukowe podstawy wdrożenia instytucji publicznych do standardu e-administracji, 2005
  Urząd Miasta Poznania
  Funkcja w projekcie: Główny konsultant i autor koncepcji
 • Koncepcja procesowej organizacji elektronicznego informatora dla inwestorów w branży budowlanej, 2004
  Urząd Miasta Poznania
  Funkcja w projekcie: Główny konsultant i autor koncepcji
 • ARCO: Augmented Representation of Cultural Objects, 2001 - 2004
  Projekt finansowany z 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
  Zakres projektu: Projekt i implementacja systemu zarządzania i wizualizacji wirtualnych obiektów kulturowych
  Funkcja w projekcie: Architekt bazy danych, programista bazodanowy
 • System zarządzania treścią dla wirtualnego studia telewizyjnego, 2004
  Telewizja Polska S.A.
  Zakres projektu: Projekt i implementacja systemu informatycznego
  Funkcja w projekcie: Projektant bazy danych, programista
 • Koncepcja metody dynamicznego tworzenia multimedialnych i interaktywnych treści dla interaktywnej telewizji, 2003
  Telewizja Polska S.A.
  Funkcja w projekcie: Konsultant
 • Wielojęzykowy Internetowy System Zarządzania Procesem Zamówień e-MAX-MultiLingual, 2001
  Philips Lighting Poland, Philips Polska Consumer Electronics
  Zakres projektu: Projekt, implementacja i wdrożenie internetowego systemu zarządzania procesem zamówień na obszarze 27 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Wschodniej i Środkowej Azji
  Funkcja w projekcie: Kierownik projektu, główny architekt, programista
 • Internet Secure Storage System, 2000
  WebWisdom.com, NY, USA
  Zakres projektu: Projekt i implementacja internetowego systemu bezpiecznego składowania danych
  Funkcja w projekcie:Programista baz danych
 • Internetowy System Zarządzania Procesem Zamówień e-MAX-EasternEurope, 2000
  Philips Lighting Poland, Philips Lighting Farel Mazury
  Zakres projektu: Wdrożenie systemu e-MAX na obszarze Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa)
  Funkcja z projekcie: Główny konsultant
 • Internetowy System Zarządzania Procesem Zamówień e-MAX, 2000
  Philips Lighting Turkey
  Zakres projektu: Wdrożenie systemu e-MAX w firmie Philips Lighting Turkey
  Funkcja w projekcie: Główny konsultant
 • Internetowy System Automatyzacji Składania Zamówień e-MAX-AutoOrders, 2000
  Philips Lighting Poland
  Zakres projektu: Projekt i wykonanie systemu automatycznego składania zamówień
  Funkcja w projekcie: Kierownik projektu, projektant, programista
 • Internetowy System Zarządzania Procesem Zamówień e-MAX, 1999
  Philips Lighting Poland
  Zakres projektu: Reinżynieria procesów biznesowych na potrzeby rozwiązań elektronicznego biznesu; projekt i implementacja internetowego systemu zarządzania procesem zamówień
  Funkcja w projekcie: Kierownik projektu, główny architekt systemu, programista
 • Elektroniczny biznes w bankowości, 1999
  Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
  Zakres projektu: Opracowanie koncepcji wprowadzenia elektronicznej bankowości w WBK S.A.
  Funkcja w projekcie: Konsultant

Northeast Parallel Architecture Center, Syracuse, NY, USA, 1997-1999

 • Zakres obowiązków:
  - Deweloper aplikacji internetowych
  - Projektant i deweloper baz danych
  - Administrator Systemów Baz Danych Oracle

Kuehne + Nagel, 1993-1997

 • Zakres obowiązków:
  - Główny projektant i programista Systemu Zarządzania Agencją Celną

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2004
  • Stopień doktora nauk ekonomicznych, specjalność: Elektroniczny biznes
  • Rozprawa doktorska: Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznego biznesu
  • Nagrody za rozprawę doktorską:
   • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
   • Nagroda za najlepszą dysertację doktorską w konkursie „Nowe Trendy w Ekonomii i Naukach o Zarządzaniu” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Politechnika Poznańska, 1991 – 1996
  • Stopień magistra inżyniera informatyki
  • Kierunek: Informatyka, specjalność: Rozproszone systemy komputerowe
  • Praca magisterska: Algorytmy eksploracji danych

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim  2015/2016 – za zaangażowanie w pracach Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej EQUIS, 2016
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za zaangażowanie w pracach Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej EQUIS, 2015
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniającą się pracę na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2011/2012, 2012
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012 - opracowanie programów kształcenia dla kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Techniczne Zastosowania Internetu zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, 2012
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, 2005
 • Nagroda za najlepszą dysertację doktorską w konkursie Nowe Trendy w Ekonomii i Naukach o Zarządzaniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005
 • Drugie miejsce w konkursie Award of Logistics Excellence 2001 (wspólnie z Philips Lighting Poland) organizowanym przez European Logistics Association za wykonanie i wdrożenie na obszarze 27 krajów z Europy i Azji Wielojęzykowego Internetowego Systemu Zarządzania Procesem Zamówień e-MAX-MultiLingual, Bruksela, 2001
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego w kategorii wybitnych osiągnięć dotyczących sfery naukowej w zakresie logistyki za zaprojektowanie i wykonanie Internetowego Systemu Obsługi Zamówień e-MAX, 2001
 • Pierwsza nagroda w konkursie korporacji Intel pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Ekonomia internetowa na polskich uczelniach”, 2000
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za opracowanie i wdrożenie projektu „Elektroniczny biznes w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, 2000

 

Funkcje pełnione na Uczelni

 • Członek Komisji Programowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Odpowiedzialny za sprawy związane z dydaktyką w KTI

 

Zainteresowania naukowe

 • Multimedia
 • Procesy biznesowe
 • Architektura usługowa SOA
 • Semantyka
 • Elektroniczna administracja
 • Elektroniczny biznes

 

Oferta dydaktyczna

 • Elektroniczny biznes
 • Bazy danych
 • Modelowanie danych
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych